För att förenkla dina fondval, göra det lättare för dig att använda hållbarhet som ett urvalskriterium, öka dina förutsättningar till en god långsiktig avkastning – och därmed en bättre pension – har Futur Pension tagit fram ett antal trygghetstjänster som vi kopplat till dina fondförsäkringar.

Många av tjänsterna var vi först på marknaden med – Fri Flytträtt 2001, Oberoende Urval 2002, och Hållbarhetsgranskning 2012.

Oberoende Urval är vi ännu helt helt ensamma om och motsvarigheter till de övriga tjänsterna är oftast fortfarande inget du hittar hos någon av våra konkurrenter.

Fondbytesgaranti

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom, en fondbyte process tar därmed fem dagar eller mer. Under dessa dagar kan mycket hända med fondkurserna vilket innebär en ökad risk för dig.

Med Futur Pensions Fondbytesgaranti ser vi till att genomföra sälj- och köpordern samtidigt, det gör att du alltid handlar till gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått. Det innebär dessutom att fondbytesprocessen ofta kan komma ner till tre dagar.*

Trygghetstjänsten Fondbytesgaranti ingår alltid i samtliga Futur Pensions fondförsäkringar.

* Antalet dagar varierar beroende på de aktuella fondernas kurssättningsdagar. I händelse av omfattande handel kan Futur Pension välja att invänta likvid före köp.

 
Fri flytträtt

Fri Flytträtt

Vi på Futur Pension vill att en kund som inte är nöjd med sitt försäkringsbolag ska kunna flytta sina pengar till ett annat. Därför ingår trygghetstjänsten Fri Flytträtt helt utan kostnad i alla avtalspensioner hos Futur Pension – och även i de flesta av våra övriga pensionsprodukter (du har alltid Fri Flytträtt för dina pensionsförsäkringar hos oss, vissa avtal kan dock innehålla moment som gör att flytträtten inte kan vara kostnadsfri. Fråga din försäkringsrådgivare eller oss på Futur Pension om du är osäker på vad som gäller just din försäkring).

När vi lanserade den fria flytträtten var det knappast något som den övriga branschen applåderande. För dem var det både lönsamt och praktiskt att ”låsa in” kundernas pengar ända tills det var dags för utbetalning – oavsett hur sparandet hade utvecklats. Vår fria flytträtt gör att vi alltid måste tillhandahålla, och vidareutveckla, bra produkter och tjänster för att få behålla våra kunder, det gör att den är bra både för oss och för våra kunder.

Trygghetstjänsten Fri Flytträtt ingår alltid i samtliga Futur Pensions fondförsäkringar.

 
Hållbarhetsgranskning

Hållbarhetsgranskning

Genom att väga in hållbarhet i dina fondval kan du bidra till att göra välden lite bättre, och därigenom även till att ge dig själv en bättre pension.

Som privatperson är det dock nästan omöjligt att veta hur de fonder du väljer placerar dina pengar. Vill du göra hållbara placeringar och vara säker på att dina pengar inte hamnar i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption hjälper vi dig genom att hållbarhetsgranska samtliga våra fondutbud.

Hållbarhet är komplicerat att mäta och kan mätas på olika vis. För att ge dig så god överblick som möjligt tillhandahåller vi därför bägge de två världsledande betygssystemen – Morningstar Sustainability Rating och ISS ESG Fund Screening, samt en rad andra hållbarhetsparametrar. Tillsammans bildar de Futur Pensions trygghetstjänst Hållbarhetsgranskning.

MER OM VÅRA HÅLLBARHETSGRANSKNINGAR KAN DU LÄSA HÄR 

Våra hållbarhetsgranskade fondutbud hittar du här 

Trygghetstjänsten Hållbarhetsgranskning ingår alltid i samtliga Futur Pensions fondförsäkringar.

 
Oberoende Urval

Oberoende Urval

Vissa bolag erbjuder placeringar i ett nästan oöverskådligt antal fonder. Vi tycker att det räcker med färre – noga utvalda – fonder. Valet blir varken bättre eller enklare för att du har stora mängder fonder att välja mellan. Att vi inte ingår i någon koncern med egna fonder ger oss friheten att endast erbjuda fonder som presterar bra. För att garantera att fondutbudet väljs fritt utifrån det bästa på marknaden låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen. Fondernas utveckling följs noggrant och den fond som inte går bra i förhållande till jämförbara fonder byts ut. Det innebär att vårt fondutbud endast består av fonder som klarar våra högt ställda krav.

Oberoende Urval är vi ensamma om på den svenska marknaden.

Trygghetstjänsten Oberoende Urval ingår alltid i samtliga Futur Pensions fondförsäkringar.

 
Riskreducering

Riskreducering

Trygghetstjänsten Riskreducering innebär att du kan minska risken i din försäkring genom att kapitalet automatiskt och stegvis placeras om från aktiefonder till en räntefond. Nedtrappningen av aktiedelen sker månadsvis till dess att du uppnått önskad andel räntefond. Du kan med andra ord själv välja när och om Riskreducering ska aktiveras, hur länge den ska pågå samt hur stor den slutliga räntedelen i din försäkring ska vara.

Om du, i en avtalspension där Riskreducering ingår, har vår entrélösning som fondval, startar Riskreduceringen automatiskt när du fyller 55 eller 60 år beroende på avtal. Trygghetstjänsten Riskreducering ingår alltid i entrélösningen för följande tjänstepensioner hos Futur Pension: Avtalspension ITP, Avtalspension BTP 1, och Avtalspension SAF-LO.