2016

En sammanfattning av Danica Pensions solvens- och verksamhetsrapport 2016 kan du läsa här.

 

2017

En sammanfattning av Danica Pensions solvens- och verksamhetsrapport 2017 kan du läsa här.

 

2018

En översättning av Danica Pension-gruppens gemensamma solvens- och verksamhetsrapport 2018 kan du läsa här.

 

Danica Pension-koncernens gemensamma solvens- och verksamhetsrapport kan du läsa här.