Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter benämns av EU som Priip. Priip är en förkortning av Packaged Retail Investment and Insurance-based Products.

Fakta om Priip

Utifrån EU-förordningen om Priip för icke professionella investerare ska de som utvecklar och säljer paketerade och försäknngsbaserade investeringsprodukter tillhandahålla standardiserade faktablad.

Faktabladen ska innehålla information till hjälp för icke professionella investerare att förstå och jämföra liknande produkter och att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Priip-reglerna omfattar samtliga kapitalförsäkringar i de olika former av fond- och depåförsäkringar som Futur Pension erbjuder. Pensionsprodukter omfattas inte av Priip-regelverket.

Det finns inga dokument.

 

Information om investeringar inom produkterna

Enligt Priip-regelverket ska specifik information tillhandahållas för de möjliga investeringarna i produkterna. Information om möjliga investeringar i Futur Pensions produkter finner du nedan.

Specifik information för fonder

Den specifika information för fonder utgörs av fondernas UCITS-faktablad som går att söka fram med sökfältet nedan:

Sök Priips-fakta för en fond genom att skriva del av fondnamn eller ISIN-kod nedan.

Namn
Isin

Det finns inga dokument.

Specifik information för aktier och räntebärande instrument

Den specifika informationen för aktier och för räntebärande papper utgörs av de faktablad om respektive grupp nedan:

Det finns inga dokument.

Specifik information för strukturerade produkter

För strukturerade produkter och andra produkter som på egen hand omfattas av Priip-regelverket utgörs den specifika informationen av respektive instruments Priip-faktablad. Dessa tillhandahålls via aktuell produktleverantörs webbplats.


Priip-faktablad – Gamla versioner

Det finns inga dokument.