Krångligt att välja hållbara fonder? Hållbarhet är ett vitt begrepp och det kan vara svårt att veta hur hållbara fondernas placeringar är. För att underlätta för dig som vill spara hållbart får du tillgång till fem externa och oberoende hållbarhetsgranskningar som du kan utgå ifrån i ditt fondval. Med hjälp av hållbarhetsgranskningarna kan du enkelt jämföra fonderna och se aktuella hållbarhetsbetyg.

Fem oberoende hållbarhetsgranskningar

ISS ESG Fund Screening

Analysföretaget ISS-ESG är specialiserat på att screena fonder ur ett hållbarhets-perspektiv. Screeningen visar om en fond har placeringar i bolag som bedöms bryta mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption, kontroversiella vapen och arbetsrätt. Metoden bygger på både FN:s och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och är standard för investerare i Norden.

ISS Ethix Fund Screening
ISS Ethix Pooled Engagement

ISS ESG Pooled Engagement

Futur Pension ingår i ISS ESG Pooled Engagement. Det innebär att Futur Pension tillsammans med andra institutionella kapitalägare, genom ISS ESG, proaktivt och reaktivt påverkar bolag i de frågor som fångas upp via Norm-Based Screening, samma screening som ligger till grund för ISS ESG Fund Screening.

I slutet av varje år presenteras en rapport över arbetet med pooled engagement. Futur Pensions Pooled Engagement-rapport för 2019 finner du här.

Morningstar Sustainability Rating

  • Morningstar är ett världsledande analysföretag som jämför och graderar fonder ut ett hållbarhetsperspektiv. I bedömningen ingår bland annat sociala frågor, bolagsstyrning och hänsyn till miljön. Bedömningen består av både hållbarhetsbetyg och hållbarhetsriskvärde.
  • Hållbarhetsbetyget visas i form av jordglober, där 1 är sämst och 5 är bäst. Med hjälp av antalet jordglober ser du hur bolagen i fonden hanterar hållbarhetsrisker jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori.
  • Hållbarhetsriskvärdet visar däremot hur mycket hållbarhetsrisk fondens innehav utgör jämfört med innehav i alla andra fonder, oavsett kategori.
Morningstar Sustainability Rating
ESG-fokus

ESG-fokus

Det världsledande utvärderingsföretaget Sustainalytics gör så kallade ESG-analyser av bolag över hela världen. Analyserna visar hur fondens bolag arbetar med hållbarhet utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG).

PRI – FN:s regelverk för ansvarsfulla investeringar

Vi visar vilka fondbolag som har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Syftet med PRI är att integrera hållbarhetsfrågorna både inför och efter en investering. Målet är att öka kunskapen och förståelsen för en hållbar utveckling inom vår bransch.

PRI - FN:s regelverk för ansvarsfulla investeringar
Swesifs hållbarhetsprofil

Swesifs hållbarhetsprofil

Vi visar även vilka fondbolag som är anslutna till Swesif – ett oberoende forum för hållbara investeringar. Swesif har tagit fram faktabladet ”hållbarhetsprofilen”, där du som sparare på ett enkelt sätt kan se hur fondbolagen jobbar med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Profilen beskriver tre strategier: välja in, välja bort, påverka och följa internationella standarder.

Våra Svanenmärkta fonder

Utöver våra hållbarhetsgranskningar har vi dessutom ett par Svanenmärkta fonder. I dag finns det ett fåtal fonder som blivit Svanenmärkta och vi är stolta över att ett par av dem finns i vårt sortiment. Kravet för att en fond ska bli Svanenmärkt är bland annat att den investerar i företag som aktivt jobbar med hållbarhet och att den helt avstår från att investera i företag som sysslar med exempelvis kol, tobak och vapen.

Våra Svanenmärkta fonder