Eftersom dina fondval varken blir bättre eller enklare om du har hundratals fonder att välja mellan erbjuder dig Futur Pension ett överskådligt fondutbud med noga utvalda kvalitetsfonder.

För att garantera att fondutbudet väljs fritt utifrån det bästa på marknaden låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen – detta Oberoende Urval är en av våra trygghetstjänster. En annan trygghetstjänst är Hållbarhetsgranskning som innebär att vi tillhandahåller fem olika hållbarhetsgranskningar, så att du enkelt kan använda hållbarhet som ett urvalskriterium i dina fondval. Läs mer om våra trygghetstjänster här.

För vissa avtalspensioner och försäkringsförmedlarbolag har avtalsparterna, respektive bolagen, satt egna kriterier för hur fondutbuden ska utformas. För dessa försäkringar har Futur Pension anpassade fondutbud.