Oberoende urval av kvalitetsfonder

Futur Pension har tagit fram ett överskådligt fondutbud med ett antal noga utvalda kvalitetsfonder. För att garantera att fondutbudet väljs fritt utifrån det bästa på marknaden låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen. Och du kan själv jämföra och utvärdera baserat på vad du tycker är viktigast.

Välj själv dina hållbarhetskriterier

Hållbarhet mäts och redovisas på en mängd olika sätt. Vi tillhandahåller flera av de mest tongivande aktörernas granskningar, betygsättningar, regelverk och övriga parametrar, så att du enkelt själv kan jämföra, filtrera och använda de hållbarhetskriterier du prioriterar och värderar i dina fondval.

Utvalt hållbart

Om du vill överlåta åt Futur Pension att göra hållbarhetsscreeningen har vi tagit fram ett extra hållbart utbud, Futur Hållbarhetsinriktat, baserat på ett antal väsentliga hållbarhetskriterier. Vi har även vägt in ESG-hänsyn, det vill säga bolagens sociala och miljömässiga ansvarstagande och bolagsstyrning.

Anpassat fondutbud

För vissa avtalspensioner och försäkringsförmedlarbolag har avtalsparterna, respektive bolagen, satt egna kriterier för hur fondutbuden ska utformas. För dessa försäkringar har Futur Pension anpassade fondutbud.

Extra tryggt med Futur Pension

För att så långt det är möjligt säkerställa en positiv upplevelse, nu och i framtiden, erbjuder vi dig fem trygghetstjänster kopplade till vårt fondutbud: Fondbytesgaranti, Fri flytträtt, Hållbarhetsgranskning, Oberoende urval och Riskreducering.