Så länge du inte är företagare, eller saknar avdragsrätt för pension i din anställning, finns det inte längre någon avdragsrätt för sparande i en privat pensionsförsäkring. Det betyder att sparande i en privat pensionsförsäkring ger dubbelbeskattning av ditt kapital eftersom du sätter av beskattade pengar – pengar som sedan beskattas igen då de betalas ut.

Men att avdragsrätten avskaffats gör inte att behovet av att komplettera din pension med ett privat sparande försvunnit. Skillnaden är att det nu istället, med fördel, görs i en kapitalförsäkring. Vi har flera förmånliga kapitalförsäkringslösningar att välja mellan. Se särskilt vår produkt KapitalSpar Pension för detta här

Eller kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för ditt fortsatta pensionssparande.

Privatpension

Befintligt kapital i en privat pensionsförsäkring

Har du redan en privat pensionsförsäkring hos Futur Pension kommer den att finnas kvar och du kan fortfarande byta fonder i den precis som vanligt, men för ditt fortsatta sparande rekommenderar vi i första hand produkten KapitalSpar Pension.

För att få bättre överblick och dessutom kunna ta del av våra förmånliga produkter och trygghetstjänster kan du även flytta dina privata pensionsförsäkringar till oss. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Privat pensionsförsäkring om du saknar avdragsrätt – eller är enskild näringsidkare

För dig som saknar avdragsrätt för pension i din anställning, eller för dig som är enskild näringsidkare – finns en avdragsrätt för ett privat pensionssparande med 35 procent av din inkomst upp till maximalt 10 prisbasbelopp per år. För detta finns våra produkter PrivatPension och Privatpension Näringsidkare som attraktiva sparformer. Se nedan eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Privatpension

För dig som helt saknar avdragsrätt för pension i din anställning finns en avdragsrätt för ett privat pensionssparande med 35 procent av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp per år. Det är ett fördelaktigt sparande och ett bra komplement till den allmänna pensionen.

För dig som inte längre kan göra avdrag för privat pensionssparande finns dock fortfarande all anledning att se över det kapital du byggt upp i ett befintlig sparande. För att få bättre överblick och tillgång till våra fondutbud och tjänster kan du med fördel även flytta eventuellt sparande från andra bolag till Futur Pension.

För ditt fortsatta löpande sparande rekommenderar vi att du diskuterar med din arbetsgivare om du har möjlighet att löneväxla till pension. Löneväxling innebär att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras. Inkomstskatt dras istället när du påbörjar utbetalning av din pension. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om du kan löneväxla eller inte. 
Om du inte har möjlighet att löneväxla rekommenderar vi att istället spara i en kapitalförsäkring.

Privatpension hos Futur Pension ger dig alltid tillgång till våra hållbarhetsgranskade fondutbud och våra trygghetstjänster, speciellt framtagna för att öka dina förutsättningar till god långsiktig avkastning – och därmed en bättre pension. Detta oavsett om du gör nya premieinbetalningar eller inte.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 120 kr + 0,5 % av fondvärdet/år
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fondbolag

Läs mer om Futur Pensions kapitalförsäkringar.

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

För dig som helt saknar avdragsrätt för pension i din anställning finns en avdragsrätt för ett privat pensionssparande med 35 procent av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp per år. Det är ett fördelaktigt sparande och ett bra komplement till den allmänna pensionen.

För dig som inte längre kan göra avdrag för privat pensionssparande finns dock fortfarande all anledning att se över det kapital du byggt upp i ett befintlig sparande. För att få bättre överblick och tillgång till våra fondutbud och tjänster kan du med fördel även flytta eventuellt sparande från andra bolag till Futur Pension.

För ditt fortsatta löpande sparande rekommenderar vi att du diskuterar med din arbetsgivare om du har möjlighet att löneväxla till pension. Löneväxling innebär att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras. Inkomstskatt dras istället när du påbörjar utbetalning av din pension. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om du kan löneväxla eller inte. 
Om du inte har möjlighet att löneväxla rekommenderar vi att istället spara i en kapitalförsäkring.

Privatpension hos Futur Pension ger dig alltid tillgång till våra hållbarhetsgranskade fondutbud och våra trygghetstjänster, speciellt framtagna för att öka dina förutsättningar till god långsiktig avkastning – och därmed en bättre pension. Detta oavsett om du gör nya premieinbetalningar eller inte.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 120 kr + 0,5 % av fondvärdet/år
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fondbolag

Läs mer om Futur Pensions kapitalförsäkringar.

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Befintligt kapital i en privat pensionsförsäkring utan avdragsrätt

Om du har en privat pensionsförsäkring, men inte längre har avdragsrätt för ett privat pensionssparande, kommer din försäkring och ditt kapital att finnas kvar – och du kan fortfarande byta fonder och utnyttja våra trygghetstjänster precis som vanligt.

Men för ditt fortsatta löpande sparande rekommenderar vi istället en kapitalförsäkring, och i första hand KapitalSpar Pension som vi tagit fram just för detta ändamål. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan även flytta privata pensionsförsäkringar du har hos andra bolag till oss för att få en bättre överblick, och tillgång till våra noga utvalda fondutbud och tjänster. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Noga utvalda fonder

Du bestämmer själv i vilka fonder dina pengar ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder. Hur fondutbudet ser ut varierar beroende på vilket bolag som förmedlat din försäkring. Våra fondutbud hittar du här.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i Privatpension hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd kan du när som helst flytta dina pengar. Du har alltid fri flytträtt hos Futur Pension, vissa avtal kan dock innehålla moment som gör att flytträtten inte kan vara kostnadsfri. Fråga din försäkringsrådgivare eller oss på Futur Pension om du är osäker på vad som gäller just din försäkring.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Skydd för din familj

Privatpension omfattas alltid av ett återbetalningsskydd. Du kan dessutom komplettera med efterlevandepension. Återbetalningsskydd innebär att 101 procent av försäkringsvärdet betalas ut om du som försäkrad skulle avlida.

Insättning och utbetalning

Lägsta premie är 500 kr per månad. Du väljer själv när och vilken takt du vill att pensionskapitalet ska betalas ut. Utbetalning sker tidigast från 55 års ålder och längst till 95 års ålder. Kortast utbetalningstid är 5 år. Det är möjligt att förkorta men inte att förlänga utbetalningstiden efter att utbetalningen påbörjats.

Skatteregler

Privat pensionssparande är avdragsgillt med upp till 35 procent av din inkomst per år (dock max 10 prisbasbelopp), förutsatt att du helt saknar avdragsrätt för pension i din anställning. Utfallande belopp, såväl ålderspension som återbetalningsskydd, beskattas som inkomst av tjänst. Detsamma gäller vid eventuellt återköp.

Privatpension Näringsidkare

För dig som enskild näringsidkare finns en avdragsrätt för ett privat pensionssparande med 35 procent av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp per år.

För att få bättre överblick och tillgång till våra fondutbud och tjänster kan du med fördel även flytta eventuellt privat pensionssparande från andra bolag till en Privatpension Näringsidkare hos Futur Pension. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Privatpension Näringsidkare hos Futur Pension ger dig alltid tillgång till våra hållbarhetsgranskade fondutbud och våra trygghetstjänster, speciellt framtagna för att öka dina förutsättningar till god långsiktig avkastning – och därmed en bättre pension.

Avgifter

Insättningsavgift 0 %
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift     360 kr + 0,5 % av fondvärdet, per år
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fondbolag

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

För dig som enskild näringsidkare finns en avdragsrätt för ett privat pensionssparande med 35 procent av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp per år.

För att få bättre överblick och tillgång till våra fondutbud och tjänster kan du med fördel även flytta eventuellt privat pensionssparande från andra bolag till en Privatpension Näringsidkare hos Futur Pension. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Privatpension Näringsidkare hos Futur Pension ger dig alltid tillgång till våra hållbarhetsgranskade fondutbud och våra trygghetstjänster, speciellt framtagna för att öka dina förutsättningar till god långsiktig avkastning – och därmed en bättre pension.

Avgifter

Insättningsavgift 0 %
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift     360 kr + 0,5 % av fondvärdet, per år
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fondbolag

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Noga utvalda fonder

Du bestämmer själv i vilka fonder dina pengar ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder. Hur fondutbudet ser ut varierar beroende på vilket bolag som förmedlat din försäkring. Våra fondutbud hittar du här.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i Privatpension Näringsidkare

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd kan du när som helst flytta dina pengar. Du har alltid fri flytträtt hos Futur Pension, vissa avtal kan dock innehålla moment som gör att flytträtten inte kan vara kostnadsfri. Fråga din försäkringsrådgivare eller oss på Futur Pension om du är osäker på vad som gäller just din försäkring.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Skydd för din familj

Privatpension Näringsidkare omfattas alltid av ett återbetalningsskydd. Du kan dessutom komplettera med efterlevandepension. Återbetalningsskydd innebär att 101 procent av försäkringsvärdet betalas ut om du som försäkrad skulle avlida.

Skydd vid sjukdom

Privatpension Näringsidkare kan tecknas med premiebefrielseförsäkring som betalar premien om du som försäkrad skulle bli arbetsoförmögen till minst hälften (50 procent) på grund av långvarig sjukdom eller olycksfall.

Insättning och utbetalning

Lägsta premie är 500 kr per månad. Du väljer själv när och vilken takt du vill att pensionskapitalet ska betalas ut. Utbetalning sker tidigast från 55 års ålder och längst till 95 års ålder. Kortast utbetalningstid är 5 år. Det är möjligt att förkorta men inte att förlänga utbetalningstiden efter att utbetalningen påbörjats.

Skatteregler

Privat pensionssparande för enskilda näringsidkare är avdragsgillt med upp till 35 procent av din inkomst per år (dock max 10 prisbasbelopp). Utfallande belopp, såväl ålderspension som återbetalningsskydd, beskattas som inkomst av tjänst. Detsamma gäller vid eventuellt återköp.