For information about Futur Pension in English please click here.

Futur Pension är ett svenskt försäkringsbolag. Vi erbjuder privatpersoner och företag helhetslösningar inom tjänstepension, kapitalförsäkring, privatpension och livförsäkring. I dag har vi cirka 180 000 privatkunder och cirka 15 000 företagskunder.

  • 180 K
    privatkunder
  • 15 K
    företagskunder

I Sverige har vi funnits sedan 1999. Fram till och med 2019 under namnet Danica Pension. 2020 blev vi Futur Pension. Vi bildades 1999 av det danska Danica Pension som grundades 1842 vilket ger oss snart 200 års erfarenhet av att driva pensionsbolag. Vi kan därmed kombinera lång försäkringstradition med ett nytt, modernt arbetssätt och en kostnadseffektiv administration.

Vi har inga egna fonder och är inte bundna till några förvaltare. Det innebär att vi är fria att välja förvaltare och fonder som presterar – och fria att välja bort dem som underpresterar. Det är viktigt för oss att vara oberoende. Fondurvalet görs av i samråd med fristående värderingsinstitut. Vi fokuserar främst på att skapa attraktiva försäkringslösningar för våra kunder.