Många arbetsgivare väljer att betala in tjänstepension för sina anställda utan att ha kollektivavtal. Tjänstepension via arbetsgivaren är precis lika mycket värd som lön eftersom tjänstepensionen är din framtida lön som pensionär. Det är därför viktigt att diskutera med din arbetsgivare i samband med nyanställning eller löneförhandling så att du vet vad som gäller på din arbetsplats. 

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats är arbetsgivaren skyldig att betala in tjänstepension och villkoren för tjänstepensionen regleras i kollektivavtalet. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kallas din tjänstepension för avtalspension.   Är du däremot egenföretagare och driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag är det du själv som måste ta ansvar för att betala in till din pension.

Futur Pension och Må bra

När du väljer Futur Pension för din tjänstepension ger du ditt sparande de bästa förutsättningarna till en god långsiktig avkastning.

Hos oss får du alltid

  • Låga avgifter.
  • Kostnadsfria fondbyten.
  • Trygghetstjänsten Fri flytträtt – Du kan alltid flytta dina placeringar till ett annat bolag om du inte skulle vara nöjd.
  • Trygghetstjänsten Fondbytesgaranti – Fondköp utan inväntan av likvid vid fondbyte.
  • Trygghetstjänsten Oberoende urval – Fondutbud utvalt i samarbete med en oberoende part för att garantera ett urval av marknadens bästa fonder, utan hänsyn till exempelvis koncernfonder.
  • Trygghetstjänsten Hållbarhetsgranskning – Hållbarhetsgranskat fondutbud.

Läs mer om tjänstepension hos Futur Pension nedan eller kontakta oss så hjälper vi dig

Många arbetsgivare väljer att betala in tjänstepension för sina anställda utan att ha kollektivavtal. Tjänstepension via arbetsgivaren är precis lika mycket värd som lön eftersom tjänstepensionen är dina anställdas framtida lön som pensionärer. Det är därför viktigt att ha ett bra tjänstepensionserbjudande till dina anställda för att behålla och locka till dig de kompentenser som är viktiga för verksamheten.

Finns det kollektivavtal är du som arbetsgivare skyldig att betala in tjänstepension för dina anställda enligt bestämmelserna i kollektivavtalet. Om du som arbetsgivare har kollektivavtal kallas tjänstepensionen för avtalspension.

Saknas kollektivavtal eller om du är egenföretagare och driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag är det du själv som måste ta ansvar för att betala in till din och dina anställdas pension. Med Futur Pensions tjänstepension utformar du företagets pensionsplan utifrån just era behov. Kanske vill du spegla en kollektivavtalad pensionsplan eller skapa en företagsspecifik tjänstepension som är unik för just ditt företag?

Futur Pension och Må bra

Läs mer om tjänstepension hos Futur Pension nedan eller kontakta oss så hjälper vi dig

Alternativ ITP

Om du har en inkomst som överstiger tio inkomstbasbelopp (743 000 kronor 2023) kan du, efter överenskommelse med din arbetsgivare, byta ut delar av din ITP 2 mot en Alternativ ITP, en så kallad tiotaggarlösning.

Du får på så sätt möjlighet att bestämma hur den så kallade frilagda premien från ITP 2 för lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp ska placeras.

Alternativ ITP ger dig ökad valfrihet och möjlighet att anpassa försäkringen efter din familjesituation och ålder. Du får själv bestämma hur du vill utforma försäkringen när det gäller val av försäkringsbolag, förvaltningsform och efterlevandeskydd.

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du har en inkomst som överstiger tio inkomstbasbelopp (743 000 kronor 2023) kan du, efter överenskommelse med din arbetsgivare, byta ut delar av din ITP 2 mot en Alternativ ITP, en så kallad tiotaggarlösning.

Du får på så sätt möjlighet att bestämma hur den så kallade frilagda premien från ITP 2 för lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp ska placeras.

Alternativ ITP ger dig ökad valfrihet och möjlighet att anpassa försäkringen efter din familjesituation och ålder. Du får själv bestämma hur du vill utforma försäkringen när det gäller val av försäkringsbolag, förvaltningsform och efterlevandeskydd.

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Direktpension

Direktpension är ett mer flexibelt alternativ eller ett komplement till en vanlig tjänstepension som vanligtvis används för chefer, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner.

Genom ett avtal, en så kallad pensionsutfästelse, kan arbetsgivaren tillsammans med medarbetaren bestämma villkoren för pensionen. Pensionsutfästelsen fungerar som ett löfte om att pensionen ska betalas ut direkt från företaget till medarbetaren.
 

Så funkar det

För att den anställde skall ha en säkerhet för pensionsutfästelsen tecknas en kapitalförsäkring som företaget äger. Kapitalförsäkringen pantsätts till förmån för medarbetaren som då har rätt till hela eller del av försäkringens värde beroende på vad som är avtalat.
 

Tillsammans kommer arbetsgivare och medarbetare överens om hur pengarna ska placeras, de alternativ som finns hos Futur Pension är:

  • Fondförvaltning
  • Depåförvaltning

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Direktpension är ett mer flexibelt alternativ eller ett komplement till en vanlig tjänstepension som vanligtvis används för chefer, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner.

Genom ett avtal, en så kallad pensionsutfästelse, kan arbetsgivaren tillsammans med medarbetaren bestämma villkoren för pensionen. Pensionsutfästelsen fungerar som ett löfte om att pensionen ska betalas ut direkt från företaget till medarbetaren.
 

Så funkar det

För att den anställde skall ha en säkerhet för pensionsutfästelsen tecknas en kapitalförsäkring som företaget äger. Kapitalförsäkringen pantsätts till förmån för medarbetaren som då har rätt till hela eller del av försäkringens värde beroende på vad som är avtalat.
 

Tillsammans kommer arbetsgivare och medarbetare överens om hur pengarna ska placeras, de alternativ som finns hos Futur Pension är:

  • Fondförvaltning
  • Depåförvaltning

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Löne/bonusväxling

När din arbetsgivare betalar ut kontant lön betalar de även arbetsgivaravgifter. I det fall du som anställd avstår lön till förmån för ökade pensionspremier betalar din arbetsgivare istället särskild löneskatt på pensionspremien. Den särskilda löneskatten på pensionspremier är cirka 6 procent lägre än arbetsgivaravgiften på kontant utbetald lön. Den summan kan arbetsgivaren istället lägga på toppen av den summa som du väljer att växla. Avstår du 1 000 kronor i lön kan således arbetsgivaren betala 1 060 kronor i pensionspremier utan ökad kostnad. Löne- och bonusväxling innebär således bättre utväxling på sparpengarna för dig som anställd. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om du kan löneväxla eller inte. Löneväxling passar för dig som har en bruttolön som överstiger 599 601 kr per år efter löneväxlingen. Det motsvarar en månadslön som överstiger 49 697 kr. Beloppen är beräknade utifrån inkomstbasbeloppet 2023.

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

När din arbetsgivare betalar ut kontant lön betalar de även arbetsgivaravgifter. I det fall du som anställd avstår lön till förmån för ökade pensionspremier betalar din arbetsgivare istället särskild löneskatt på pensionspremien. Den särskilda löneskatten på pensionspremier är cirka 6 procent lägre än arbetsgivaravgiften på kontant utbetald lön. Den summan kan arbetsgivaren istället lägga på toppen av den summa som du väljer att växla. Avstår du 1 000 kronor i lön kan således arbetsgivaren betala 1 060 kronor i pensionspremier utan ökad kostnad. Löne- och bonusväxling innebär således bättre utväxling på sparpengarna för dig som anställd. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om du kan löneväxla eller inte. Löneväxling passar för dig som har en bruttolön som överstiger 599 601 kr per år efter löneväxlingen. Det motsvarar en månadslön som överstiger 49 697 kr. Beloppen är beräknade utifrån inkomstbasbeloppet 2023.

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Pensionsplan

PensionsPlan gör det möjligt för arbetsgivare att skapa en företagsanpassad pensionsplan utifrån företagets behov och önskemål tillsammans med en av Futur Pensions rådgivare.

Som anställd kan du själv välja hur du vill placera ditt kapital inom Futur Pensions urval av kvalitetsfonder utan att betala skatt vid fondbyten och utbetalning. Inom pensionsplanen är det arbetsgivaren som är försäkringstagare och den anställde som är den försäkrade.

Avgifter

Insättningsavgift (engångs) 0 %
Insättningsavgift (löpande) 0 %
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0,5 % av fondvärdet
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Beror på vald fond
Fast avgift 360 kr

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

PensionsPlan gör det möjligt för arbetsgivare att skapa en företagsanpassad pensionsplan utifrån företagets behov och önskemål tillsammans med en av Futur Pensions rådgivare.

Som anställd kan du själv välja hur du vill placera ditt kapital inom Futur Pensions urval av kvalitetsfonder utan att betala skatt vid fondbyten och utbetalning. Inom pensionsplanen är det arbetsgivaren som är försäkringstagare och den anställde som är den försäkrade.

Avgifter

Insättningsavgift (engångs) 0 %
Insättningsavgift (löpande) 0 %
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0,5 % av fondvärdet
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Beror på vald fond
Fast avgift 360 kr

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Noga utvalda fonder

Du bestämmer själv i vilka fonder din tjänstepension ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i Pensionsplan hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd kan du när som helst flytta dina pengar. Du har alltid fri flytträtt hos Futur Pension, vissa avtal kan dock innehålla moment som gör att flytträtten inte kan vara kostnadsfri. Fråga din försäkringsrådgivare eller oss på Futur Pension om du är osäker på vad som gäller just din försäkring.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Skräddarsydd pensionspolicy

En pensionspolicy utgör grunden för pensionsplanen. En rådgivare kan skräddarsy en pensionsplan efter verksamhet och önskemål.

Insättning och utbetalning

Premien bestäms av din arbetsgivare.

Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder och längst till 95 års ålder. Kortast utbetalningstid är 5 år. Det är möjligt att förkorta men inte att förlänga utbetalningstiden efter att utbetalningen påbörjats.

Skatteregler

Försäkringen är skattemässigt en tjänstepensionsförsäkring och är därmed avdragsgill för företaget. Utfallande belopp inkomstbeskattas. Försäkringen belastas med avkastningsskatt.

Skydd för din familj

Pensionsplan kan innehålla återbetalningsskydd och efterlevandepension. En av dig vald person blir förmånstagare om du skulle avlida före försäkringstidens slut – 101 % av aktuellt försäkringsvärde betalas ut. Vid efterlevandeskydd utbetalas ett belopp som du valt. Du väljer själv om det högsta av återbetalnings- och efterlevandeskydd eller summan av dem ska betalas ut.

Skydd vid sjukdom

PensionsPlan kan tecknas med premiebefrielseförsäkring som betalar premien om du som försäkrad skulle bli arbetsoförmögen till minst 1/4 (25 procent) på grund av långvarig sjukdom eller olycksfall. PensionsPlan kan även tecknas med sjukförsäkring. Sjukförsäkring är en försäkring som kompletterar den ersättning som du som försäkrad får från Försäkringskassan vid långtidssjukskrivning. Om du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada avses vara arbetsoförmögen till minst ¼ (25 procent) och om detta varar längre än karenstiden har du rätt till ersättning motsvarande den nedsatta arbetsoförmågan. Som grund för ersättningens storlek ligger den försäkrades lön.

Privatpension

För dig som helt saknar avdragsrätt för pension i din anställning finns en avdragsrätt för ett privat pensionssparande med 35 procent av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp per år. Det är ett fördelaktigt sparande och ett bra komplement till den allmänna pensionen.

För dig som inte längre kan göra avdrag för privat pensionssparande finns dock fortfarande all anledning att se över det kapital du byggt upp i ett befintlig sparande. För att få bättre överblick och tillgång till våra fondutbud och tjänster kan du med fördel även flytta eventuellt sparande från andra bolag till Futur Pension.

För ditt fortsatta löpande sparande rekommenderar vi att du diskuterar med din arbetsgivare om du har möjlighet att löneväxla till pension. Löneväxling innebär att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras. Inkomstskatt dras istället när du påbörjar utbetalning av din pension. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om du kan löneväxla eller inte. Om du inte har möjlighet att löneväxla rekommenderar vi att istället spara i en kapitalförsäkring.

Privatpension hos Futur Pension ger dig alltid tillgång till våra hållbarhetsgranskade fondutbud och våra trygghetstjänster, speciellt framtagna för att öka dina förutsättningar till god långsiktig avkastning – och därmed en bättre pension. Detta oavsett om du gör nya premieinbetalningar eller inte.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift             120 kr + 0,5 % av fondvärdet/år
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fondbolag

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

För dig som helt saknar avdragsrätt för pension i din anställning finns en avdragsrätt för ett privat pensionssparande med 35 procent av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp per år. Det är ett fördelaktigt sparande och ett bra komplement till den allmänna pensionen.

För dig som inte längre kan göra avdrag för privat pensionssparande finns dock fortfarande all anledning att se över det kapital du byggt upp i ett befintlig sparande. För att få bättre överblick och tillgång till våra fondutbud och tjänster kan du med fördel även flytta eventuellt sparande från andra bolag till Futur Pension.

För ditt fortsatta löpande sparande rekommenderar vi att du diskuterar med din arbetsgivare om du har möjlighet att löneväxla till pension. Löneväxling innebär att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras. Inkomstskatt dras istället när du påbörjar utbetalning av din pension. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om du kan löneväxla eller inte. Om du inte har möjlighet att löneväxla rekommenderar vi att istället spara i en kapitalförsäkring.

Privatpension hos Futur Pension ger dig alltid tillgång till våra hållbarhetsgranskade fondutbud och våra trygghetstjänster, speciellt framtagna för att öka dina förutsättningar till god långsiktig avkastning – och därmed en bättre pension. Detta oavsett om du gör nya premieinbetalningar eller inte.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift             120 kr + 0,5 % av fondvärdet/år
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fondbolag

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Befintligt kapital i en privat pensionsförsäkring utan avdragsrätt

Om du har en privat pensionsförsäkring, men inte längre har avdragsrätt för ett privat pensionssparande, kommer din försäkring och ditt kapital att finnas kvar – och du kan fortfarande byta fonder och utnyttja våra trygghetstjänster precis som vanligt.

Men för ditt fortsatta löpande sparande rekommenderar vi istället en kapitalförsäkring, och i första hand KapitalSpar Pension som vi tagit fram just för detta ändamål. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan även flytta privata pensionsförsäkringar du har hos andra bolag till oss för att få en bättre överblick, och tillgång till våra noga utvalda fondutbud och tjänster. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Noga utvalda fonder

Du bestämmer själv i vilka fonder dina pengar ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder. Hur fondutbudet ser ut varierar beroende på vilket bolag som förmedlat din försäkring. Våra fondutbud hittar du här.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i Privatpension hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd kan du när som helst flytta dina pengar. Du har alltid fri flytträtt hos Futur Pension, vissa avtal kan dock innehålla moment som gör att flytträtten inte kan vara kostnadsfri. Fråga din försäkringsrådgivare eller oss på Futur Pension om du är osäker på vad som gäller just din försäkring.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Skydd för din familj

Privatpension omfattas alltid av ett återbetalningsskydd. Du kan dessutom komplettera med efterlevandepension. Återbetalningsskydd innebär att 101 procent av försäkringsvärdet betalas ut om du som försäkrad skulle avlida.

Insättning och utbetalning

Lägsta premie är 500 kr per månad. Du väljer själv när och vilken takt du vill att pensionskapitalet ska betalas ut. Utbetalning sker tidigast från 55 års ålder och längst till 95 års ålder. Kortast utbetalningstid är 5 år. Det är möjligt att förkorta men inte att förlänga utbetalningstiden efter att utbetalningen påbörjats.

Skatteregler

Privat pensionssparande är avdragsgillt med upp till 35 procent av din inkomst per år (dock max 10 prisbasbelopp), förutsatt att du helt saknar avdragsrätt för pension i din anställning. Utfallande belopp, såväl ålderspension som återbetalningsskydd, beskattas som inkomst av tjänst. Detsamma gäller vid eventuellt återköp.

Privatpension Näringsidkare

För dig som enskild näringsidkare finns en avdragsrätt för ett privat pensionssparande med 35 procent av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp per år.

För att få bättre överblick och tillgång till våra fondutbud och tjänster kan du med fördel även flytta eventuellt privat pensionssparande från andra bolag till en Privatpension Näringsidkare hos Futur Pension. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Privatpension Näringsidkare hos Futur Pension ger dig alltid tillgång till våra hållbarhetsgranskade fondutbud och våra trygghetstjänster, speciellt framtagna för att öka dina förutsättningar till god långsiktig avkastning – och därmed en bättre pension.

Avgifter

Insättningsavgift 0 %
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 360 kr + 0,5 % av fondvärdet, per år
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fondbolag

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

För dig som enskild näringsidkare finns en avdragsrätt för ett privat pensionssparande med 35 procent av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp per år.

För att få bättre överblick och tillgång till våra fondutbud och tjänster kan du med fördel även flytta eventuellt privat pensionssparande från andra bolag till en Privatpension Näringsidkare hos Futur Pension. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Privatpension Näringsidkare hos Futur Pension ger dig alltid tillgång till våra hållbarhetsgranskade fondutbud och våra trygghetstjänster, speciellt framtagna för att öka dina förutsättningar till god långsiktig avkastning – och därmed en bättre pension.

Avgifter

Insättningsavgift 0 %
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 360 kr + 0,5 % av fondvärdet, per år
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fondbolag

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Noga utvalda fonder

Du bestämmer själv i vilka fonder dina pengar ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder. Hur fondutbudet ser ut varierar beroende på vilket bolag som förmedlat din försäkring. Våra fondutbud hittar du här.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i Privatpension Näringsidkare

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd kan du när som helst flytta dina pengar. Du har alltid fri flytträtt hos Futur Pension, vissa avtal kan dock innehålla moment som gör att flytträtten inte kan vara kostnadsfri. Fråga din försäkringsrådgivare eller oss på Futur Pension om du är osäker på vad som gäller just din försäkring.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Skydd för din familj

Privatpension Näringsidkare omfattas alltid av ett återbetalningsskydd. Du kan dessutom komplettera med efterlevandepension. Återbetalningsskydd innebär att 101 procent av försäkringsvärdet betalas ut om du som försäkrad skulle avlida.

Skydd vid sjukdom

Privatpension Näringsidkare kan tecknas med premiebefrielseförsäkring som betalar premien om du som försäkrad skulle bli arbetsoförmögen till minst hälften (50 procent) på grund av långvarig sjukdom eller olycksfall.

Insättning och utbetalning

Lägsta premie är 500 kr per månad. Du väljer själv när och vilken takt du vill att pensionskapitalet ska betalas ut. Utbetalning sker tidigast från 55 års ålder och längst till 95 års ålder. Kortast utbetalningstid är 5 år. Det är möjligt att förkorta men inte att förlänga utbetalningstiden efter att utbetalningen påbörjats.

Skatteregler

Privat pensionssparande för enskilda näringsidkare är avdragsgillt med upp till 35 procent av din inkomst per år (dock max 10 prisbasbelopp). Utfallande belopp, såväl ålderspension som återbetalningsskydd, beskattas som inkomst av tjänst. Detsamma gäller vid eventuellt återköp.