Screening av investeringar

Futur Pension arbetar integrerat med hållbarhet inom de fonder som erbjuds utifrån påverkan och transparens. I grunden utgår vi från det som kallas normbaserad screening när vi väljer, utvärderar och följer upp fonder. Själva screeningen görs med hjälp av en extern part, ISS-Ethix SRI Advisors. Fondernas innehav screenas varje månad utifrån de bolag som ingår MSCI World och MSCI Emerging Markets index samt de största företagen som är noterade på de nordiska börserna. Screeningprocessen bygger på internationellt erkända riktlinjer för FN:s riktlinjer (2011), inklusive FN:s Global Compact (1999) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (2011), vilket omfattar normer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, hälsa och korruption. Även kontroversiella vapen ingår i screeningen. Om bolag bryter mot någon av normerande riktlinjerna blir de kontaktade och påverkade gemensamt med andra kapitalägare via ISS-Ethix försorg. Utifrån resultatet i denna dialog beslutas därefter om investeringarna ska behållas eller säljas av. Futur Pension visar på sin webb resultatet för samtliga fonder i vårt utbud i det som kallas för EFS (Ethix Fund Screening). Genom en direktaccess till de analyser som ligger till grund för ifrågasättande har vi bra kontroll när bolag flaggas upp, vilket tas med i den löpande dialog vi har med de externa förvaltarna. Det kan givetvis i många fall vara i linje med fondbolagets egna policy eller riktlinjer att påverkan eller exkludering redan utövas av den externa förvaltaren. För de befintliga fonder som under en längre tid har mer än 5 procent av kapitalet investerat i ifrågasatta bolag tas en dialog med förvaltaren för att i akt och mening påverka och uppmuntra att direkt påverka på innehaven. Är inte förvaltaren lyhörd kan exkludering av fonden övervägas. För de befintliga fondbolag som inte skrivit under PRI övervägs eventuellt exkludering från utbudet. Det sker i dialog med den aktuella förvaltaren. Alla nya fondbolag som tillkommer måste ha undertecknat UN PRI (FN:s principer för ansvarfulla investeringar), vilket vi ser som en viktig utgångspunkt i att arbeta hållbart med förvaltningen.


ESG/SRI

Futur Pension ingår i ISS Ethix – Pooled Engagement. Det innebär att Futur Pension tillsammans med andra institutionella kapitalägare, genom ISS-Ethix, proaktivt och reaktivt påverka bolag i de frågor som fångas upp via Norm-Based Screening, samma screening som ligger till grund för ISS Ethix Fund Screening. Genom att Futur Pension deltar i ISS-Ethix pooled engagement sker en direkt påverkan på de ifrågasatta bolagen.