Futur Pension Livförsäkring är en dödsfallsförsäkring för dig mellan 18 och 65 år som ger ekonomisk trygghet för dina närstående i händelse av din bortgång.

Ekonomisk trygghet med Futur Pensions livförsäkring

Din premie baseras på det försäkringsbelopp du väljer, din ålder och om du röker eller inte. Försäkringsbelopp kan väljas mellan 500 000 och 5 000 000 kronor (högst 2 000 000 kronor för dig som fyllt 60 år). Försäkringen gäller längst till och med den månad du fyller 70 år. Om du avlider under försäkringstiden betalas försäkringen ut som ett skattefritt engångsbelopp till de förmånstagare du valt.

För att teckna försäkringen krävs uppgifter om din hälsa. För försäkringsbelopp upp till 1 000 000 kronor behöver endast ett par hälsofrågor besvaras. Försäkringsbelopp över 1 000 000 kronor kräver en mer omfattande hälsodeklaration och eventuellt ett läkarutlåtande (som i så fall bekostas av Futur Pension).

Ekonomisk trygghet med Futur Pensions livförsäkring

För dig som är delägare i ett litet eller medelstort företag passar vår livförsäkring mycket bra att använda som en så kallad kompanjonförsäkring. Med hjälp av Futur Pensions Livförsäkring kan du skydda företagets framtid. Om det till exempel finns två delägare så tecknar ni varsin livförsäkring med den andra delägaren som försäkrad. Om en av er avlider betalas försäkringsbeloppet ut som ett engångsbelopp till den som äger försäkringen och kan användas för att kunna köpa ut arvingar. Lägsta försäkringsbelopp per person är 500 000 kronor.