Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns
sustainability

Hållbara fonder

Artikel 9{{model.Article9Count}} st
Artikel 8{{model.Article8Count}} st
Lågt CO2{{model.LowCo2Count}} st

Artikel 9-fonder har en direkt positiv påverkan på miljö och/eller samhälle, enligt SFDR. Artikel 8 är en bredare kategori och innebär att fonden tar stor beaktning till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut.

Lär mer om Futur Pensions hållbarhetsarbete och våra hållbarhetsanalyser här .

Riskinformation om fondsparande

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Premier i en försäkring placeras i värdepapper och dessa kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Analys och information för enskilda fonder och hela fondportföljer 

Nedan finner du information om, och funktioner för att jämföra, enskilda fonder. För dig som vill analysera och jämföra portföljer bestående av ett flertal fonder kan detta göras på vår sida för portföljanalys.

Översikt och byte av dina fonder

Översikt och möjlighet till byten av dina fonder hittar du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService. Fondbyten är alltid helt avgifts- och skattefria.

 

Gör ett hållbart val

Under fliken ”Hållbarhet” kan du se en rad olika parametrar som ska underlätta för dig att göra ett hållbart fondval. Du kan även välja en eller flera hållbarhetsfiltreringar för att sortera bort de fonder som inte passar dina egna krav på hållbarhet.

1 mån
6 mån
1 år
3 år
5 år
10 år
leafVälj hållbarhetsfiltrering: