Om din arbetsgivare har kollektivavtal kallas din tjänstepension för avtalspension. De allra flesta omfattas av en avtals- eller tjänstepension som betalas av arbetsgivaren. Alldeles för få väljer själva hur den ska placeras. Det är synd eftersom avtalspensionen är viktig och kommer att utgöra en stor del av din framtida pension.
Vi har som enda fondförsäkringsbolag lyckats uppfylla kraven för att bli valbara inom samtliga avtalspensionsområden. Det betyder att oavsett vilket kollektivavtal du tillhör så kan du välja att placera din avtalspension hos Futur Pension

Futur Pension och Må bra

När du väljer Futur Pension för din avtalspension ger du ditt sparande de bästa förutsättningarna till en god långsiktig avkastning.

Hos oss får du alltid

 • Låga avgifter.
 • Kostnadsfria fondbyten.
 • Trygghetstjänsten Fri flytträtt – Du kan alltid flytta dina placeringar till ett annat bolag om du inte skulle vara nöjd.
 • Trygghetstjänsten Fondbytesgaranti – Fondköp utan inväntan av likvid vid fondbyte.
 • Trygghetstjänsten Oberoende urval – Fondutbud utvalt i samarbete med en oberoende part för att garantera ett urval av marknadens bästa fonder, utan hänsyn till exempelvis koncernfonder.
 • Trygghetstjänsten Hållbarhetsgranskning – Hållbarhetsgranskat fondutbud.

Läs mer om tjänstepension hos Futur Pension nedan eller kontakta oss så hjälper vi dig

Vill du ha hjälp att veta vilken tjänstepension som gäller dig? Välj i listan vilken typ av anställning du har.

Guide. Vilken tjänstepension har jag?

Avtalspension BTP1

Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns

Avtalspension BTP 1 är kollektivavtalad tjänstepension för medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO.

Gäller för dem som anställs efter 1 februari 2013 eller vid den senare tidpunkt arbetsgivaren bestämmer. För dem som anställts 31 januari 2013 eller tidigare kan överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och den anställde om att tillämpa detta avtal. Om banken väljer att tillämpa detta avtal från och med 1 februari 2013 omfattas även tidigare anställda som är under 25 år.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Futur Pensions fondutbud för avtalspension BTP1.

Avtalspension BTP 1 är kollektivavtalad tjänstepension för medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO.

Gäller för dem som anställs efter 1 februari 2013 eller vid den senare tidpunkt arbetsgivaren bestämmer. För dem som anställts 31 januari 2013 eller tidigare kan överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och den anställde om att tillämpa detta avtal. Om banken väljer att tillämpa detta avtal från och med 1 februari 2013 omfattas även tidigare anställda som är under 25 år.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Futur Pensions fondutbud för avtalspension BTP1.

Egna fondval eller vår utvalda entrélösning

Din arbetsgivare sätter av pengar till din avtalspension. Avtalspension BTP 1 består av två delar där du själv bestämmer vilka fonder premien placeras i för den ena delen. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Om du väljer Futur Pension men inte gör något fondval placeras din premie i vår entrélösning. Entrélösningen är utformad utifrån avtalsparternas riktlinjer med långsiktig god avkastning som målsättning. För Avtalspension BTP 1 består entrélösningen av:

 • 60 % Danske Invest Global Index Restricted
 • 10 % Öhman Etisk Emerging Markets
 • 10 % Carnegie Obligationsfond A
 • 10 % Storebrand Global Solutions
 • 6 % Danske Invest Euro IG Corporate Bond A SEKH
 • 4 % Danske Invest Sverige Kort Ränta

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i BTP 1 hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Den kund som inte är nöjd kan när som helst, utan kostnad, flytta sina pensionspengar

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

Riskreducering

Ditt sparande flyttas successivt över till lågriskplaceringar ju närmare pensionen du kommer.

 

Insättning och utbetalning

Premien är 6,5 % av din pensionsmedförande lön på lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp samt 32 % på lönedelar mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 30 inkomstbasbelopp. Premien börjar betalas in från och med den månad du fyller 18 år.

Pensionen betalas ut så länge du lever från 65 års ålder. Det är möjligt att förkorta utbetalningen men inte att förlänga den efter att första utbetalningen påbörjats. Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder.

Skydd för din familj

För att skydda din familj ekonomiskt om du avlider kan du välja återbetalningsskydd där du bestämmer vem som blir förmånstagare.

Avtalspension FTP-17

Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns

Avtalspension FTP 17 är kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän inom försäkringsbranschen. FTP 17 består av FTP 1 och FTP 2.

FTP 1 omfattar alla anställda tjänstemän hos arbetsgivare som tillämpar FTP-planen förutsatt att tjänstemannen är född 1972 eller senare. FTP 2 omfattar tjänstemän, som är födda före 1972 eller som enligt övergångsregeln 2008 valt att avstå från FTP 1.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension FTP 17 på www.valcentralen.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Avtalspension FTP 17 är kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän inom försäkringsbranschen. FTP 17 består av FTP 1 och FTP 2.

FTP 1 omfattar alla anställda tjänstemän hos arbetsgivare som tillämpar FTP-planen förutsatt att tjänstemannen är född 1972 eller senare. FTP 2 omfattar tjänstemän, som är födda före 1972 eller som enligt övergångsregeln 2008 valt att avstå från FTP 1.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension FTP 17 på www.valcentralen.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Egna fondval eller vår utvalda entrélösning

Din arbetsgivare sätter av pengar till din avtalspension, du bestämmer själv i vilka fonder premien ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Om du väljer Futur Pension men inte gör något fondval placeras din premie i vår entrélösning. Entrélösningen är utformad utifrån avtalsparternas riktlinjer med långsiktig god avkastning som målsättning. För Avtalspension FTP 17 består entrélösningen av 85 % i Danske Invest Global Index och 15 % i Öhman Etisk Emerging Markets.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i FTP 17 hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Den kund som inte är nöjd kan när som helst, utan kostnad, flytta sina pensionspengar.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Insättning och utbetalning

Du som är född 1971 eller tidigare har dels en förmånsbestämd ålderspension och dels en premiebestämd del. Den förmånsbestämda ålderspensionen är 10 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, lönedelar över det ger större pension. Du som är född 1972 eller senare har en premie på 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därutöver. 

Du bestämmer själv hur pengarna ska placeras. Pensionen betalas ut så länge du lever från 65 års ålder. Det är möjligt att förkorta utbetalningen men inte att förlänga den efter att första utbetalningen påbörjats. Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder.

Skydd för din familj

I FTP 17 ingår ett kostnadsfritt och obligatoriskt familjeskydd. Det finns möjlighet att välja till ett förstärkt familjeskydd och ett återbetalningsskydd. För dig född 1971 eller tidigare ingår dessutom en särskild barnpension. Du anger vem som ska bli förmånstagare om du skulle avlida före försäkringstidens slut.

Avtalspension GTP

Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns

Avtalspension GTP är kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd i kooperationen och som omfattas av KFO, baserad på överenskommelser mellan Fremia och LO.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension GTP på www.pensionsvalet.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Avtalspension GTP är kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd i kooperationen och som omfattas av KFO, baserad på överenskommelser mellan Fremia och LO.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension GTP på www.pensionsvalet.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Egna fondval eller vår utvalda entrélösning

Din arbetsgivare sätter av pengar till din avtalspension, du bestämmer själv i vilka fonder premien ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Om du väljer Futur Pension men inte gör något fondval placeras din premie i vår entrélösning. Entrélösningen är utformad utifrån avtalsparternas riktlinjer med långsiktig god avkastning som målsättning. För Avtalspension GTP består entrélösningen av 100 % Danske Invest Global Index.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i Avtalspension GTP hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Den kund som inte är nöjd kan när som helst, utan kostnad, flytta sina pensionspengar.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Insättning och utbetalning

Premien är 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, på lönedelar däröver höjs din premie till 30 procent. Premien börjar betalas in från och med den månad du fyller 22 år.

Pensionen betalas ut så länge du lever från 65 års ålder om du inte före första utbetalningen istället väljer att den ska betalas ut mellan 5 och 20 års tid. Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder.

Skydd för din familj

För att skydda din familj ekonomiskt om du avlider kan du välja återbetalningsskydd där du bestämmer vem som blir förmånstagare.

Avtalspension ITP via Collectum

Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns

Avtalspension ITP via Collectum är kollektivavtalad tjänstepension för dig som är över 25 år, privatanställd tjänsteman på företag som har hängavtal med PTK och/eller medlemskap i Svenskt Näringsliv. Pensionen består av tre områden: ITPK, ITP1 och LP-premier.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension ITP via Collectum på www.collectum.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Avtalspension ITP via Collectum är kollektivavtalad tjänstepension för dig som är över 25 år, privatanställd tjänsteman på företag som har hängavtal med PTK och/eller medlemskap i Svenskt Näringsliv. Pensionen består av tre områden: ITPK, ITP1 och LP-premier.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension ITP via Collectum på www.collectum.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Egna fondval eller vår utvalda entrélösning

Din arbetsgivare sätter av pengar till din avtalspension, du bestämmer själv i vilka fonder premien ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Om du väljer Futur Pension men inte gör något fondval placeras din premie i vår entrélösning. Entrélösningen är utformad utifrån avtalsparternas riktlinjer med långsiktig god avkastning som målsättning. För Avtalspension ITP via Collectum består entrélösningen av 100 % Danske Invest Global Index.

För att du i samband med att pensionsutbetalningen startar ska få en lägre risk i din försäkring ingår en automatisk riskreducering. Den innebär att ditt kapital succesivt förs över från fonden Danske Invest Global Index till Danske Invest Sverige Kort Ränta enligt en femtonårsplan. Riskreduceringen startar fem år innan pensionsåldern, vanligtvis vid 60 eller 61 års ålder och pågår till 75 eller 76 års ålder. Det betyder en upptrappning av ränteandelen med 5,3 procent per år till dess att ränteandelen uppgår till 80 procent av kapitalet. Har du annan pensionsålder påbörjas riskreduceringen 5 år innan vald pensionsålder, dock tidigast vid 55 års ålder.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i ITP hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Den kund som inte är nöjd kan när som helst, utan kostnad, flytta sina pensionspengar.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

Riskreducering

Ditt sparande flyttas successivt över till lågriskplaceringar ju närmare pensionen du kommer.

 

Skydd för din familj

För att skydda din familj ekonomiskt om du avlider kan du välja återbetalningsskydd där du bestämmer vem som blir förmånstagare.

Insättning och utbetalning

Du som är född 1978 eller tidigare tillhör ITPK och får själv bestämma över en viss del av din pensionspremie, denna del motsvarar 2 procent av din lön.

Du som är född 1979 eller senare tillhör ITP 1 och har en pensionspremie på 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedelar däröver höjs din premie till 30 procent upp till maximalt 30 inkomstbasbelopp.

Tjänstemän inom vissa ITP-avtalsområden omfattas utöver ITP av livsarbetstidspremier (LP-premier). Detta innebär att du har en procentsats av din lön att disponera som ledig tid, kontant ersättning eller pensionspremie. Om du väljer pensionspremie kan du välja Futur Pension.

Premien börjar betalas in från och med den månad du fyller 25 år.

Din pension betalas ut så länge du lever från den dag du fyller 65 år för ITPK & LP-premier och den dag du fyller 66 år för ITP1och inkomstbeskattas vid utbetalningen. Det är dock möjligt att välja både kortare utbetalningstid och annan utbetalningsålder. Kortaste utbetalningstid är 5 år för ITP1 och LP-premier och 2 år för ITPK.

Avtalspension ITP via Valcentralen

Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns

Avtalspension ITP via Valcentralen är kollektivavtalad tjänstepension för dig som är privatanställd tjänsteman, omfattas av ITP-planen och har fyllt 25 år.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension ITP via Valcentralen på www.valcentralen.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Avtalspension ITP via Valcentralen är kollektivavtalad tjänstepension för dig som är privatanställd tjänsteman, omfattas av ITP-planen och har fyllt 25 år.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension ITP via Valcentralen på www.valcentralen.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Egna fondval eller vår utvalda entrélösning

Din arbetsgivare sätter av pengar till din avtalspension, du bestämmer själv i vilka fonder premien ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Om du väljer Futur Pension men inte gör något fondval placeras din premie i vår entrélösning. Entrélösningen är utformad utifrån avtalsparternas riktlinjer med långsiktig god avkastning som målsättning. För Avtalspension ITP via Valcentralen består entrélösningen av 85 % Danske Invest Global Index och 15 % Öhman Etisk Emerging Markets.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i ITP hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Den kund som inte är nöjd kan när som helst, utan kostnad, flytta sina pensionspengar.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

Riskreducering

Ditt sparande flyttas successivt över till lågriskplaceringar ju närmare pensionen du kommer.

 

Insättning och utbetalning

Du som är född 1978 eller tidigare tillhör ITPK och får själv bestämma över en viss del av din pensionspremie, denna del motsvarar 2 procent av din lön.

Du som är född 1979 eller senare tillhör ITP 1 och har en pensionspremie på 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedelar däröver höjs din premie till 30 procent.

Tjänstemän inom vissa ITP-avtalsområden omfattas utöver ITP av livsarbetstidspremier (LP-premier). Detta innebär att du har en procentsats av din lön att disponera som ledig tid, kontant ersättning eller pensionspremie. Om du väljer pensionspremie kan du välja Futur Pension.

Premien börjar betalas in från och med den månad du fyller 25 år.

Din pension betalas ut i fem år från den dag du fyller 65 år och inkomstbeskattas vid utbetalningen. Det är dock möjligt att välja både längre utbetalningstid och annan utbetalningsålder.

Skydd för din familj

För att skydda din familj ekonomiskt om du avlider kan du välja återbetalningsskydd där du bestämmer vem som blir förmånstagare.

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KR

Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns

Avtalspension AKAP-KR/KAP-KL är kollektivavtalad tjänstepension för dig som fyllt 21 år och som jobbar inom kommun, region, kommunalförbund och vissa kommunala bolag.

Avgifter

Årlig fast avgift 65 kr
Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension KAP-KL/AKAP-KR på www.pensionsvalet.se eller www.valcentralen.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Avtalspension AKAP-KR/KAP-KL är kollektivavtalad tjänstepension för dig som fyllt 21 år och som jobbar inom kommun, region, kommunalförbund och vissa kommunala bolag.

Avgifter

Årlig fast avgift 65 kr
Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension KAP-KL/AKAP-KR på www.pensionsvalet.se eller www.valcentralen.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Egna fondval eller vår utvalda entrélösning

Din arbetsgivare sätter av pengar till din avtalspension, du bestämmer själv i vilka fonder premien ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Om du väljer Futur Pension men inte gör något fondval placeras din premie i vår entrélösning. Entrélösningen är utformad utifrån avtalsparternas riktlinjer med långsiktig god avkastning som målsättning. För Avtalspension AKAP-KR/KAP-KL består entrélösningen av 85 % Danske Invest Global Index och 15 % Öhman Etisk Emerging Markets.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i AKAP-KR/KAP-KL hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Den kund som inte är nöjd kan när som helst, utan kostnad, flytta sina pensionspengar.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Insättning och utbetalning

Premien som din arbetsgivare betalar inom KAP-KL är 4,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp. Premien som dina arbetsgivare betalar inom AKAP-KR är 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 31,5 procent av din lön över 7,5 inkomstbasbelopp, upp till maximalt 30 inkomstbasbelopp.

Vissa individer som gjort ett byte från KAP-KL under valperioden kan dessutom vara berättigade en tilläggspremie beroende på födelseår.

Pensionen betalas ut så länge du lever från LAS-åldern (för närvarande 69 år) om du inte före första utbetalningen istället väljer att den ska betalas ut temporärt under 10 – 20 års tid.

Du kan tidigast ta ut pensionen från 60 års ålder och kortaste utbetalningstid är 10 år.

Skydd för din familj

För att skydda din familj ekonomiskt om du avlider kan du välja återbetalningsskydd där du bestämmer vem som blir förmånstagare.

Avtalspension KTP

Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns

Avtalspension KTP 1 (Kooperationens Tilläggspension) är kollektivavtalad tjänstepension för anställda tjänstemän och medarbetare i verksamheter som är medlemmar i Fremia.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension KTP  1 på www.pensionsvalet.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Avtalspension KTP 1 (Kooperationens Tilläggspension) är kollektivavtalad tjänstepension för anställda tjänstemän och medarbetare i verksamheter som är medlemmar i Fremia.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension KTP  1 på www.pensionsvalet.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Egna fondval eller vår utvalda entrélösning

Din arbetsgivare sätter av pengar till din avtalspension, du bestämmer själv i vilka fonder premien ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Om du väljer Futur Pension men inte gör något fondval placeras din premie i vår entrélösning. Entrélösningen är utformad utifrån avtalsparternas riktlinjer med långsiktig god avkastning som målsättning. För Avtalspension KTP 1 består entrélösningen av 100 % Danske Invest Global Index.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i KTP 1 hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Den kund som inte är nöjd kan när som helst, utan kostnad, flytta sina pensionspengar.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Insättning och utbetalning

Premien är 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, på lönedelar däröver höjs din premie till 30 procent. Premien börjar betalas in från och med den månad du fyller 25 år.

Pensionen betalas ut så länge du lever från 65 års ålder om du inte före första utbetalningen istället väljer att den ska betalas ut mellan 5 och 20 års tid. Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder.

Skydd för din familj

För att skydda din familj ekonomiskt om du avlider kan du välja återbetalningsskydd där du bestämmer vem som blir förmånstagare.

Avtalspension PA16

Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns

Avtalspensionen PA 16 är kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda. PA 16 avdelning 1 gäller från din första anställningsdag och PA 16 avdelning 2 gäller från det att du fyllt 23 år.

Avgifter

Fast årlig avgift 65 kr
Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension PA 16 på www.spv.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Avtalspensionen PA 16 är kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda. PA 16 avdelning 1 gäller från din första anställningsdag och PA 16 avdelning 2 gäller från det att du fyllt 23 år.

Avgifter

Fast årlig avgift 65 kr
Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension PA 16 på www.spv.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Egna fondval eller vår utvalda entrélösning

Din arbetsgivare sätter av pengar till din avtalspension, du bestämmer själv i vilka fonder premien ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Om du väljer Futur Pension men inte gör något fondval placeras din premie i vår entrélösning. Entrélösningen är utformad utifrån avtalsparternas riktlinjer med långsiktig god avkastning som målsättning. För Avtalspension PA 16 består entrélösningen av 85 % Danske Invest Global Index och 15 % Öhman Etisk Emerging Markets.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i PA 16 hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Den kund som inte är nöjd kan när som helst, utan kostnad, flytta sina pensionspengar.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Insättning och utbetalning

Avdelning 1: Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar som motsvararar 6 procent av din lön varav 2,5 procent avser den valbara delen. Om du tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp betalar arbetsgivaren även in 30 procent på lön från 7,5 inkomstbasbelopp och uppåt varav 20 procent avser den valbara delen. Intjänande sker fram till 69 års ålder (följer 32§ LAS).

Avdelning 2: Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 4,5 procent av din lön varav 2,5 procent avser den valbara delen. Intjänande sker fram till 65 års ålder.

Om du väljer Futur Pension kan du antingen låta dina premier placeras i Futur Pensions entrélösning eller själv välja i vilka fonder som de ska placeras. Om du inte gör något val av förvaltare placeras dina pengar hos Kåpan Pensioner.

Pensionen betalas ut så länge du lever från LAS-åldern (för närvarande 69 år) om du inte före första utbetalningen istället väljer att den ska betalas ut temporärt under 10 – 20 års tid. Du kan tidigast ta ut pensionen från 61 års ålder inom avdelning 2 och tidigast från 63 års ålder inom avdelning 1. Kortaste utbetalningstid är 10 år.

Skydd för din familj

För att skydda din familj ekonomiskt om du avlider kan du välja återbetalningsskydd där du bestämmer vem som blir förmånstagare.

Avtalspension PA-KFS09

Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns

Avtalspension PA-KFS 09 är kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd i ett kommunalt bolag och som omfattas af KFS.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension PA-KFS 09 på www.pensionsvalet.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Avtalspension PA-KFS 09 är kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd i ett kommunalt bolag och som omfattas af KFS.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fondbytesavgift 0 kr
Försäkringsavgift 0 kr
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension PA-KFS 09 på www.pensionsvalet.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Egna fondval eller vår utvalda entrélösning

Din arbetsgivare sätter av pengar till din avtalspension, du bestämmer själv i vilka fonder premien ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Om du väljer Futur Pension men inte gör något fondval placeras din premie i vår entrélösning. Entrélösningen är utformad utifrån avtalsparternas riktlinjer med långsiktig god avkastning som målsättning. För Avtalspension PA-KFS 09 består entrélösningen av 85 % Danske Invest Global Index och 15 % Öhman Etisk Emerging Markets.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i PA-KFS 09 hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Den kund som inte är nöjd kan när som helst, utan kostnad, flytta sina pensionspengar.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

 

Insättning och utbetalning

Arbetsgivaren betalar varje månad in en premie på 4,5 procent av din lön till upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 procent på lönedelar därutöver. Premien börjar betalas in från och med den månad du fyller 25 år.

Pensionen betalas ut så länge du lever från 65 års ålder om du inte före första utbetalningen istället väljer att den ska betalas ut i 5 eller 10 år. Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder.

Skydd för din familj

För att skydda din familj ekonomiskt om du avlider kan du välja återbetalningsskydd där du bestämmer vem som blir förmånstagare.

Avtalspension SAF-LO

Fondfördelning

Totalt antal fonder
Andel externa fonder %
Indexfonder
Aktivt förvaltade fonder Finns

Avtalspension SAF-LO är kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda arbetare som fyllt 22 år.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fast årlig avgift 65 kr
Förvaltningsringsavgift 0 %
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension SAF-LO på www.fora.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Avtalspension SAF-LO är kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda arbetare som fyllt 22 år.

Avgifter

Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr
Fast årlig avgift 65 kr
Förvaltningsringsavgift 0 %
Flyttavgift 0 kr
Fondavgift Enligt respektive fond

Så väljer du Futur Pension

Du kan välja Futur Pension för din Avtalspension SAF-LO på www.fora.se, via din pensionsrådgivare eller genom att kontakta oss så hjälper vi dig.

Egna fondval eller vår utvalda entrélösning

Din arbetsgivare sätter av pengar till din avtalspension, du bestämmer själv i vilka fonder premien ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder.

Om du väljer Futur Pension men inte gör något fondval placeras din premie i vår entrélösning. Entrélösningen är utformad utifrån avtalsparternas riktlinjer med långsiktig god avkastning som målsättning. För Avtalspension SAF-LO består entrélösningen av 100 % Danske Invest Global Index.

För att du i samband med att pensionsutbetalningen startar ska få en lägre risk i din försäkring ingår en automatisk riskreducering. Den innebär att ditt kapital succesivt förs över från fonden Danske Invest Global Index till Danske Invest Sverige Kort Ränta enligt en femtonårsplan. Riskreduceringen startar fem år innan pensionsåldern och pågår till 75 års ålder. Det betyder en upptrappning av ränteandelen med 5,3 procent per år till dess att ränteandelen uppgår till 80 procent av kapitalet. Har du annan pensionsålder påbörjas riskreduceringen 5 år innan vald pensionsålder, dock tidigast vid 55 års ålder.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster i SAF-LO hos Futur Pension

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Fri flytträtt

Den kund som inte är nöjd kan när som helst, utan kostnad, flytta sina pensionspengar.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

Riskreducering

Ditt sparande flyttas successivt över till lågriskplaceringar ju närmare pensionen du kommer.

 

Insättning och utbetalning

Premien är 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, på lönedelar däröver höjs din premie till 30 procent. Premien börjar betalas in från och med den månad du fyller 22 år.

Pensionen betalas ut så länge du lever från 65 års ålder om du inte före första utbetalningen istället väljer att den ska betalas ut temporärt i max 20 år. Du kan tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder.

Skydd för din familj

För att skydda din familj ekonomiskt om du avlider kan du välja återbetalningsskydd där du bestämmer vem som blir förmånstagare.