Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot såväl aktier som räntebärande värdepapper. Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond där det erfarna förvaltarteamet beroende på sin marknadssyn växlar fördelningen mellan tillgångsslagen. Aktieandelen tillåts variera mellan 0 till 100 procent. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2021-12-06 (SEK) 32,69
Morningstarkategori Blandfond - SEK, flexibel
UCITS Ja
ISIN SE0000740706
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index
Webbsida N/A
Startdatum 2000-08-04
Förvaltat kapital, milj. 11 925 SEK
Normanbelopp 12 322 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Lannebo Fonder
Förvaltningsavgift 1,60 %
Ordinarie årlig avgift 1,65 %
Rabatterad årlig avgift 1,63 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 1,01
Volatilitet 12,71
Genomsnittlig årlig avkastning 13,36 %
Tracking error 6,03
Informationskvot 0,60

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 23 %
Hållbarhetsvärde 20,88
Baserat på 86 % av fondkapitalet
Hållbarhetsvärde per 2021-09-30

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Normbaserad screening

Ethix

Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Fondutveckling 2021-10-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

5
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 55,14
Räntebärande och likvida medel 44,86

Avkastning

  2016 2017 2018 2019 2020
Avkastning i % 4,20 6,58 -5,48 21,91 5,85
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond 16,58 -1,54 -1,24 4,21
Jmfindex N/A N/A N/A N/A
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond 19,00 49,27 55,37 278,65
Jmfindex N/A N/A N/A N/A

Regioner

10 största innehav

AstraZeneca PLC 4,16 %
Thule Group AB 3,57 %
Bravida Holding AB 3,43 %
Alfa Laval AB 3,31 %
Novo Nordisk A/S Class B 3,15 %
Investor AB Class B 3,12 %
NIBE Industrier AB Class B 2,99 %
Atlas Copco AB B 2,96 %
Sampo Oyj Class A 2,44 %
Addtech AB Class B 2,31 %
Övriga innehav är fördelade på 47 värdepapper 44,06 %

Sektorallokering