Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

Fonden investerar i Europas gröna omställning. En investering i fonden ger dig en välavvägd portfölj av små och medelstora europeiska bolag vars verksamhet möjliggör eller bidrar till en grön omställning och ett mer hållbart samhälle. Fonden klassas som mörkgrön vilket innebär att den har hållbara investeringar som mål. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, fem stjärnor, från UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2023-03-27 (SEK) 102,81
Morningstarkategori Europa, småbolag
UCITS Ja
ISIN SE0017885056
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI Europe Small Cap
Webbsida N/A
Startdatum 2022-09-19
Förvaltat kapital, milj. 92 SEK
Normanbelopp 13 816 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Lannebo Fonder
Förvaltningsavgift 1,60 %
Ordinarie årlig avgift

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot N/A
Volatilitet N/A
Genomsnittlig årlig avkastning N/A
Tracking error N/A
Informationskvot N/A

Hållbarhetsparametrar

SFDR 9
Morningstar hållbarhetsbetyg
Morningstar sustainability rating
Hållbarhetsrisk Medel
CO2-lösningar 32,94
Lågt CO2
Fossila bränslen
Svanen
Normaliserad screening
Ethix
Beaktas PAI-Indikatorer Ja
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Fondens senaste rapporterade andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Ja
PRI
Swesif
Global Compact

Exkluderingar

Utan Tobak
Utan alkohol
Utan vapen
Utan kärnvapen
Utan spel
Utan pornografi

Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG)

Fondutveckling 1753-01-01

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

4
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 92,82
Räntebärande och likvida medel 7,18

Avkastning

  2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning i % N/A N/A N/A N/A N/A
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond -1,17 -3,92 -1,27 10,22
Jmfindex N/A -5,46 2,94 16,97
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond N/A N/A N/A 2,81
Jmfindex N/A N/A N/A 8,76

Regioner

10 största innehav

SPIE SA 5,98 %
Afry AB Class B 5,69 %
Aalberts NV 5,31 %
Befesa SA Bearer Shares 4,99 %
Arcadis NV 4,94 %
Nexans 4,69 %
Belimo Holding AG 4,51 %
Alfen NV 4,50 %
Salcef Group SpA Ordinary Shares 4,47 %
Vaisala Oyj Class A 4,38 %
Övriga innehav är fördelade på 22 värdepapper 43,37 %

Sektorallokering