Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning på svenska och nordiska börsbolag inom bygg- och fastighetssektorn. Fonden förvaltas av ett förvaltarteam som till skillnad från en vanlig aktiefond har möjlighet att ta korta positioner som balanseras med ytterligare långa positioner. Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2022-05-20 (SEK) 79,46
Morningstarkategori Branschfond, fastighetsbolag övriga
UCITS Ja
ISIN SE0016787105
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index
Webbsida N/A
Startdatum 2021-09-15
Förvaltat kapital, milj. 142 SEK
Normanbelopp 13 816 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Lannebo Fonder
Förvaltningsavgift 1,60 %
Ordinarie årlig avgift 1,62 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot N/A
Volatilitet N/A
Genomsnittlig årlig avkastning N/A
Tracking error N/A
Informationskvot N/A

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 93 %
Hållbarhetsvärde 17,66
Baserat på 81 % av fondkapitalet
Hållbarhetsvärde per 2022-03-31

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Normbaserad screening

Ethix

Fonden har inte kunnat bedömas

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.

Fondutveckling 1753-01-01

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

6
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 96,45
Räntebärande och likvida medel 3,55

Avkastning

  2017 2018 2019 2020 2021
Avkastning i % N/A N/A N/A N/A N/A
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond -30,60 -10,59 -17,88 -33,95
Jmfindex N/A N/A N/A N/A
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond N/A N/A N/A -20,54
Jmfindex N/A N/A N/A N/A

Regioner

10 största innehav

Fastighets AB Balder Class B 9,24 %
AB Sagax Class B 8,56 %
Swedish Logistic Property B 8,12 %
NP3 Fastigheter AB 7,79 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B 5,55 %
Nyfosa AB 4,67 %
Platzer Fastigheter Holding AB B 4,47 %
K-Fast Holding AB Ordinary Shares - Class B 4,40 %
Fastighets AB Trianon Class B 4,37 %
Brinova Fastigheter AB B 4,35 %
Övriga innehav är fördelade på 18 värdepapper 51,70 %

Sektorallokering