Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning på svenska och nordiska börsbolag inom bygg- och fastighetssektorn. Fonden förvaltas av ett förvaltarteam som till skillnad från en vanlig aktiefond har möjlighet att ta korta positioner som balanseras med ytterligare långa positioner. Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2023-05-31 (SEK) 52,30
Morningstarkategori Branschfond, fastighetsbolag övriga
UCITS Ja
ISIN SE0016787105
Jmf-index
Webbsida N/A
Startdatum 2021-09-15
Förvaltat kapital, milj. 121 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Lannebo Fonder

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,60 %
Årlig avgift / löpande avgift 1,73 %
Transaktionskostnader 0,32 %
Total avgift 2,04 %
Valutaväxlingsavgift Nej

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot N/A
Volatilitet N/A
Genomsnittlig årlig avkastning N/A
Tracking error N/A
Informationskvot N/A

Hållbarhetsparametrar

SFDR 8
Morningstar hållbarhetsbetyg
Morningstar sustainability rating
Hållbarhetsrisk Låg
CO2-lösningar
Lågt CO2
Fossila bränslen
Svanen
Normaliserad screening
Ethix
Beaktas PAI-Indikatorer Ja
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Fondens senaste rapporterade andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Ja
PRI
Swesif
Global Compact

Exkluderingar

Utan Tobak
Utan alkohol
Utan vapen
Utan kärnvapen
Utan spel
Utan pornografi

Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG)

Fondutveckling 2023-05-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

5
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 95,13
Räntebärande och likvida medel 4,87

Avkastning

  2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning i % N/A N/A N/A N/A -46,03
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond -15,36 -11,02 -18,69 -11,07
Jmfindex N/A N/A N/A N/A
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond -33,41 N/A N/A -47,70
Jmfindex N/A N/A N/A N/A

Regioner

10 största innehav

AB Sagax Class B 9,48 %
Fastighets AB Balder Class B 9,48 %
NP3 Fastigheter AB 7,80 %
Castellum AB 6,38 %
K-Fast Holding AB Ordinary Shares - Class B 5,25 %
Wihlborgs Fastigheter AB 4,65 %
Nyfosa AB 4,65 %
Swedish Logistic Property AB Class B 4,52 %
Entra ASA Shs Unitary 144A/Reg S 4,50 %
Fortinova Fastigheter AB Class B 4,46 %
Övriga innehav är fördelade på 15 värdepapper 47,36 %

Sektorallokering