Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

För fonden har hållbarhet en avgörande roll. En investering i fonden ger en fokuserad inriktning mot nordiska börsnoterade bolag inom områden som bedöms viktiga för att skapa en mer hållbar framtid. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som kan investera i såväl små som stora nordiska bolag. Fonden investerar endast i bolag vars verksamhet bidrar till: ett friskare liv, en bättre miljö, ett mer hållbart samhälle eller bolag som erhållit mycket höga hållbarhetsbetyg. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Fondfakta

Andelskurs (NAV) 2023-09-22 157,57 (SEK)
Morningstar Kategori ™ Norden
UCITS Ja
ISIN SE0011311281
Jämförelseindex Norden
Webbsida N/A
Startdatum 2018-06-14
Förvaltat kapital 150 miljoner SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Lannebo Fonder

Avgifter

Årlig avgift 1,65 %
- varav förvaltningsavgift 1,60 %
Transaktionskostnad 0,18 %
Total avgift 1,82 %
Valutaväxlingsavgift 0 %

Nyckeltal (3 år)

Sharpekvot 0,42
Standardavvikelse 19,55
Genomsnittlig årlig avkastning 7,47 %
Aktiv risk (tracking error) 9,30
Informationskvot -0,76

Hållbarhetsparametrar

SFDR 8
Morningstar hållbarhetsbetyg
Morningstar sustainability rating
Hållbarhetsrisk Låg
CO₂-lösningar 34,51
Lågt CO₂
Fossila bränslen 4,44
Svanen -
Normaliserad screening
Ethix
Beaktas PAI-Indikatorer Ja
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi -
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Ja
PRI
Swesif -
Global Compact -

Exkluderingar

Utan Tobak
Utan alkohol
Utan vapen
Utan kärnvapen
Utan spel
Utan pornografi

Fondutveckling 2023-08-31

Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.

Riskindikator

4
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 96,71%
Räntebärande och likvida medel 3,29%

Avkastning

  2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning i % N/A 38,17 21,20 36,00 -17,95
  Fond Jämförelseindex
I år % -4,52 4,97
1m % 0,91 0,75
3m % -4,10 -2,00
6m % -1,91 3,36
1år % 1,74 14,18
3år % 20,78 31,27
5år % 55,91 53,54
10år % N/A N/A

Regioner

10 största innehav

Novo Nordisk A/S Class B 7,35 %
UPM-Kymmene Oyj 5,34 %
NIBE Industrier AB Class B 5,05 %
DNB Bank ASA 4,92 %
Orsted A/S 4,59 %
Harvia PLC Ordinary Shares 4,42 %
Hexagon AB Class B 4,39 %
Bravida Holding AB 4,24 %
OX2 AB 4,24 %
Metso Corp 4,06 %

Sektorallokering