Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Fondfakta

Andelskurs (NAV) 2024-04-11 28,92 (EUR)
Morningstar Kategori ™ Branschfond, miljö
UCITS Ja
ISIN LU0354788688
Jämförelseindex Branschfond, miljö
Webbsida N/A
Startdatum 2008-06-09
Förvaltat kapital 201 miljoner EUR
Basvaluta EUR
Registreringsland LUX
Fondbolag CB Asset Management AB

Avgifter

Årlig avgift 1,57 %
- varav förvaltningsavgift 1,00 %
Transaktionskostnad 0,05 %
Total avgift 1,62 %
Valutaväxlingsavgift 0 %

Nyckeltal (3 år)

Sharpekvot 0,55
Standardavvikelse 15,55
Genomsnittlig årlig avkastning 9,47 %
Aktiv risk (tracking error) 8,69
Informationskvot -0,58

Hållbarhetsparametrar

SFDR 9
Morningstar hållbarhetsbetyg
Morningstar sustainability rating
Hållbarhetsrisk Låg
CO₂-lösningar 31,26
Lågt CO₂
Fossila bränslen 0,06
Svanen
Normaliserad screening
Ethix
Beaktas PAI-Indikatorer Ja
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi -
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Ja
PRI
Swesif
Global Compact -

Exkluderingar

Utan Tobak
Utan alkohol
Utan vapen
Utan kärnvapen
Utan spel
Utan pornografi

Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG)

Fondutveckling 2024-03-31

Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.

Riskindikator

4
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 97,27%
Räntebärande och likvida medel 2,74%
Övrigt -0,01%

Avkastning

  2019 2020 2021 2022 2023
Avkastning i % 37,67 11,54 39,51 -13,72 7,44
  Fond Jämförelseindex
I år % 9,38 9,32
1m % 3,66 4,75
3m % 11,06 10,56
6m % 12,89 11,44
1år % 10,47 9,88
3år % 27,12 18,16
5år % 79,98 66,61
10år % 204,94 184,45

Regioner

10 största innehav

Watts Water Technologies Inc Class A 5,22 %
Schneider Electric SE 4,99 %
ABB Ltd 4,69 %
Roper Technologies Inc 4,64 %
Republic Services Inc 4,57 %
Air Liquide SA 4,54 %
Alfa Laval AB 4,47 %
Waste Management Inc 4,24 %
WSP Global Inc 4,17 %
Thermo Fisher Scientific Inc 4,10 %
Övriga innehav 54,35 %

Sektorallokering