Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2023-05-25 (EUR) 26,44
Morningstarkategori Branschfond, miljö
UCITS Ja
ISIN LU0354788688
Jmf-index MSCI ACWI
Webbsida N/A
Startdatum 2008-06-09
Förvaltat kapital, milj. 2 272 SEK
Basvaluta EUR
Registreringsland LUX
Fondbolag CB Asset Management AB

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,00 %
Årlig avgift / löpande avgift 1,52 %
Transaktionskostnader 0,02 %
Total avgift 1,54 %
Valutaväxlingsavgift Nej

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 0,95
Volatilitet 14,67
Genomsnittlig årlig avkastning 14,21 %
Tracking error 8,16
Informationskvot 0,04

Hållbarhetsparametrar

SFDR 9
Morningstar hållbarhetsbetyg
Morningstar sustainability rating
Hållbarhetsrisk Låg
CO2-lösningar
Lågt CO2
Fossila bränslen
Svanen
Normaliserad screening
Ethix
Beaktas PAI-Indikatorer Ja
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Fondens senaste rapporterade andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Ja
PRI
Swesif
Global Compact

Exkluderingar

Utan Tobak
Utan alkohol
Utan vapen
Utan kärnvapen
Utan spel
Utan pornografi

Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG)

Fondutveckling 2023-05-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

4
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 82,62
Räntebärande och likvida medel 17,39
Övrigt -0,01

Avkastning

  2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning i % -5,57 37,67 11,54 39,51 -13,72
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond 9,12 4,89 3,36 5,35
Jmfindex N/A 6,52 7,76 9,29
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond 14,98 50,66 77,98 231,56
Jmfindex 15,50 53,33 71,49 323,59

Regioner

10 största innehav

NIBE Industrier AB Class B 4,30 %
Thermo Fisher Scientific Inc 4,26 %
Schneider Electric SE 3,78 %
Xylem Inc 3,62 %
Danaher Corp 3,50 %
Republic Services Inc 3,15 %
Stewart Inv Asia Pac Sustnby VI EUR Acc 2,97 %
Infineon Technologies AG 2,88 %
Alfa Laval AB 2,81 %
Watts Water Technologies Inc Class A 2,75 %
Övriga innehav är fördelade på 33 värdepapper 48,80 %

Sektorallokering