Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2023-01-31 (EUR) 26,73
Morningstarkategori Branschfond, miljö
UCITS Ja
ISIN LU0354788688
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI ACWI
Webbsida N/A
Startdatum 2008-06-09
Förvaltat kapital, milj. 2 129 SEK
Normanbelopp 13 007 SEK
Basvaluta EUR
Registreringsland LUX
Fondbolag CB Asset Management AB
Förvaltningsavgift 1,00 %
Ordinarie årlig avgift 1,52 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 0,68
Volatilitet 16,17
Genomsnittlig årlig avkastning 11,88 %
Tracking error 8,20
Informationskvot 0,30

Hållbarhetsparametrar

SFDR 9
Morningstar hållbarhetsbetyg
Morningstar sustainability rating
Hållbarhetsrisk Låg
CO2-lösningar 20,09
Lågt CO2
Fossila bränslen 0,28
Svanen
Normaliserad screening
Ethix
Beaktas PAI-Indikatorer Ja
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Fondens senaste rapporterade andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Ja
PRI
Swesif
Global Compact

Exkluderingar

Utan Tobak
Utan alkohol
Utan vapen
Utan kärnvapen
Utan spel
Utan pornografi

Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG)

Fondutveckling 2022-12-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

6
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 82,73
Räntebärande och likvida medel 17,28
Övrigt 0,00

Avkastning

  2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning i % -5,57 37,67 11,54 39,51 -13,72
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond 7,02 7,02 7,28 5,02
Jmfindex N/A 7,68 5,11 5,21
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond 3,59 40,03 85,45 225,16
Jmfindex 3,20 32,42 74,45 304,55

Regioner

10 största innehav

Thermo Fisher Scientific Inc 4,57 %
Xylem Inc 4,08 %
Danaher Corp 4,02 %
NIBE Industrier AB Class B 3,73 %
Republic Services Inc 3,66 %
Schneider Electric SE 3,36 %
Waste Management Inc 3,19 %
Stewart Inv Asia Pac Sustnby VI EUR Acc 3,05 %
IDEX Corp 2,85 %
Tetra Tech Inc 2,78 %
Övriga innehav är fördelade på 33 värdepapper 47,59 %

Sektorallokering