Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot nischade, snabbväxande teknikbolag globalt. Fonden är aktivt förvaltad av ett förvaltarteam som fokuserar på att hitta de bästa investeringsmöjligheterna bland tusentals småbolag. Investeringar görs över hela världen inom områden så som hälsa, säkerhet, resurseffektivisering och digitalt innehåll. Målsättningen är att genom förvaltarteamets områdesexpertis och fundamental aktieanalys skapa möjlighet till en god riskjusterad avkastning. Förvaltningen bedrivs inom Lannebo som är ett självständigt och helt oberoende fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2023-05-31 (SEK) 139,09
Morningstarkategori Branschfond, ny teknik
UCITS Ja
ISIN SE0013236049
Jmf-index MSCI World/Information Technology
Webbsida N/A
Startdatum 2019-11-07
Förvaltat kapital, milj. 773 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Lannebo Fonder

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,60 %
Årlig avgift / löpande avgift 1,62 %
Transaktionskostnader 0,12 %
Total avgift 1,74 %
Valutaväxlingsavgift Nej

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 0,53
Volatilitet 16,99
Genomsnittlig årlig avkastning 8,38 %
Tracking error 14,82
Informationskvot -0,67

Hållbarhetsparametrar

SFDR 8
Morningstar hållbarhetsbetyg
Morningstar sustainability rating
Hållbarhetsrisk Låg
CO2-lösningar
Lågt CO2
Fossila bränslen
Svanen
Normaliserad screening
Ethix
Beaktas PAI-Indikatorer Ja
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Fondens senaste rapporterade andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Ja
PRI
Swesif
Global Compact

Exkluderingar

Utan Tobak
Utan alkohol
Utan vapen
Utan kärnvapen
Utan spel
Utan pornografi

Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG)

Fondutveckling 2023-05-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

4
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 93,08
Räntebärande och likvida medel 6,92

Avkastning

  2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning i % N/A N/A 42,09 20,30 -23,28
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond 0,99 1,85 -0,62 -0,11
Jmfindex N/A 14,77 24,05 22,80
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond -7,19 23,90 N/A 39,09
Jmfindex 29,15 83,90 N/A 105,12

Regioner

10 största innehav

Addnode Group AB Class B 5,32 %
The Descartes Systems Group Inc 4,79 %
SPS Commerce Inc 4,52 %
Vitec Software Group AB Class B 3,88 %
BTS Group AB Class B 3,87 %
Revenio Group Oyj 3,74 %
Vitrolife AB 3,67 %
Alfen NV 3,28 %
Nexus AG 3,12 %
Tobii Dynavox AB 3,02 %
Övriga innehav är fördelade på 28 värdepapper 53,88 %

Sektorallokering