Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

HealthInvest Alpha Fund är en aktivt förvaltad aktiefond med den globala hälsosektorn som fokus. Målsättningen är att genom en gedigen förvaltningsprocess investera i undervärderade aktier som har kapacitet att uppvärderas och därmed skapa hög långsiktig avkastning till en rimlig risknivå. Fonden har genererat ett alfavärde (årlig riskjusterad överavkastning) om drygt sex procentenheter sedan starten 2013. Ansvarig förvaltare har över 20 års erfarenhet av fondförvaltning inom hälsosektorn.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2020-01-31 (SEK) 311,09
Morningstarkategori Branschfond, läkemedel
UCITS Ja
ISIN SE0004950616
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI World/Health Care
Webbsida N/A
Startdatum 2013-01-31
Förvaltat kapital, milj. 1 656 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag HealthInvest Partners AB
Förvaltningsavgift 1,50 %
Ordinarie årlig avgift 1,58 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot N/A
Volatilitet N/A
Genomsnittlig årlig avkastning 12,24 %
Tracking error N/A
Informationskvot N/A

Morningstar sustainability rating

Rank i kategori
Hållbarhetsvärde
Baserat på
Hållbarhetsvärde per

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Normbaserad screening

Ethix

Fonden har inte kunnat bedömas

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Fondutveckling 1753-01-01

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

5
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 92,59
Räntebärande och likvida medel 7,41

Avkastning

  2017 2018 2019 2020 2021
Avkastning i % 25,69 -8,52 22,49 N/A N/A
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond -0,58 -0,58 -0,18 5,83
Jmfindex 1,50 2,19 6,80 12,46
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond 13,48 41,42 115,68 236,80
Jmfindex 23,10 61,00 N/A 237,15

Regioner

10 största innehav

Dedicare AB 8,03 %
Utah Medical Products Inc 6,92 %
Ambea AB 5,98 %
PHC Holdings Corp 4,73 %
Guerbet SA Ordinary Shares 4,53 %
Stille AB 4,46 %
Pharming Group 4,28 %
McKesson Corp 4,21 %
Haw Par Corp Ltd 4,07 %
Cigna Corp 3,88 %
Övriga innehav är fördelade på 16 värdepapper 41,50 %

Sektorallokering