Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge en god värdemässig ökning genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2023-03-27 (SEK) 317,73
Morningstarkategori Sverige
UCITS Nej
ISIN SE0003910314
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI Sweden
Webbsida N/A
Startdatum 2011-03-31
Förvaltat kapital, milj. 4 762 SEK
Normanbelopp 11 784 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Cliens Kapitalförvaltning AB
Förvaltningsavgift 1,35 %
Ordinarie årlig avgift

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 0,44
Volatilitet 23,20
Genomsnittlig årlig avkastning 8,10 %
Tracking error 7,37
Informationskvot -0,50

Hållbarhetsparametrar

SFDR 8
Morningstar hållbarhetsbetyg
Morningstar sustainability rating
Hållbarhetsrisk Låg
CO2-lösningar 22,38
Lågt CO2
Fossila bränslen 0,00
Svanen
Normaliserad screening
Ethix
Beaktas PAI-Indikatorer Ja
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Fondens senaste rapporterade andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Ja
PRI
Swesif
Global Compact

Exkluderingar

Utan Tobak
Utan alkohol
Utan vapen
Utan kärnvapen
Utan spel
Utan pornografi

Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG)

Fondutveckling 2023-02-28

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

5
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 100,00

Avkastning

  2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning i % -9,25 31,18 22,27 26,89 -30,99
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond 3,13 -5,88 1,73 14,03
Jmfindex N/A -5,97 2,12 15,22
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond -9,56 44,20 38,13 222,15
Jmfindex -1,14 56,53 51,61 149,32

Regioner

10 största innehav

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 9,45 %
Atlas Copco AB Class B 7,35 %
Hexagon AB Class B 7,21 %
Volvo AB Class B 7,12 %
Investor AB Class B 6,73 %
ABB Ltd 6,31 %
NIBE Industrier AB Class B 5,81 %
Essity AB Class B 5,17 %
Sandvik AB 4,67 %
Assa Abloy AB Class B 3,85 %
Övriga innehav är fördelade på 17 värdepapper 36,34 %

Sektorallokering