Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge en god värdemässig ökning genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2022-11-25 (SEK) 324,72
Morningstarkategori Sverige
UCITS Nej
ISIN SE0003910314
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI Sweden
Webbsida N/A
Startdatum 2011-03-31
Förvaltat kapital, milj. 6 748 SEK
Normanbelopp 11 784 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Cliens Kapitalförvaltning AB
Förvaltningsavgift 1,35 %
Ordinarie årlig avgift 1,37 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 0,24
Volatilitet 22,93
Genomsnittlig årlig avkastning 2,96 %
Tracking error 7,47
Informationskvot -0,38

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 30 %
Hållbarhetsrisk Låg
Baserat på 99 % av fondkapitalet
Hållbarhetsvärde per 2022-09-30

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Normbaserad screening

Ethix

Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Fondutveckling 2022-10-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

6
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 96,17
Räntebärande och likvida medel 3,83

Avkastning

  2017 2018 2019 2020 2021
Avkastning i % 9,11 -9,25 31,18 22,27 26,89
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond -27,26 8,39 3,25 -0,74
Jmfindex -14,43 8,10 5,99 5,28
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond -25,45 15,98 31,15 229,24
Jmfindex -11,82 27,27 45,55 150,27

Regioner

10 största innehav

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 9,34 %
Hexagon AB Class B 7,54 %
Atlas Copco AB Class B 7,53 %
Volvo AB Class B 7,38 %
ABB Ltd 6,87 %
Investor AB Class B 6,35 %
NIBE Industrier AB Class B 6,04 %
Sandvik AB 4,41 %
Assa Abloy AB Class B 4,35 %
Essity AB Class B 3,73 %
Övriga innehav är fördelade på 15 värdepapper 32,64 %

Sektorallokering