Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge en god värdemässig ökning genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning.

Fondfakta

Andelskurs (NAV) 2024-04-12 382,39 (SEK)
Morningstar Kategori ™ Sverige
UCITS Nej
ISIN SE0003910314
Jämförelseindex Sverige
Webbsida N/A
Startdatum 2011-03-31
Förvaltat kapital 2 065 miljoner SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Cliens Kapitalförvaltning AB

Avgifter

Årlig avgift 1,37 %
- varav förvaltningsavgift 1,35 %
Transaktionskostnad 0,16 %
Total avgift 1,53 %
Valutaväxlingsavgift 0 %

Nyckeltal (3 år)

Sharpekvot 0,03
Standardavvikelse 20,84
Genomsnittlig årlig avkastning 0,07 %
Aktiv risk (tracking error) 5,88
Informationskvot -1,13

Hållbarhetsparametrar

SFDR 8
Morningstar hållbarhetsbetyg
Morningstar sustainability rating
Hållbarhetsrisk Låg
CO₂-lösningar 26,12
Lågt CO₂
Fossila bränslen 0,00
Svanen -
Normaliserad screening
Ethix
Beaktas PAI-Indikatorer Ja
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi -
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Ja
PRI
Swesif
Global Compact -

Exkluderingar

Utan Tobak
Utan alkohol
Utan vapen
Utan kärnvapen
Utan spel
Utan pornografi

Fondutveckling 2024-03-31

Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.

Riskindikator

5
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 97,73%
Räntebärande och likvida medel 2,27%

Avkastning

  2019 2020 2021 2022 2023
Avkastning i % 31,18 22,27 26,89 -30,99 18,13
  Fond Jämförelseindex
I år % 5,07 6,77
1m % 0,39 1,74
3m % 7,65 8,59
6m % 18,89 16,85
1år % 13,46 14,05
3år % -5,30 14,34
5år % 50,84 65,75
10år % 176,29 169,82

Regioner

10 största innehav

Volvo AB Class B 9,34 %
Investor AB Class B 8,20 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 8,00 %
Hexagon AB Class B 7,06 %
Atlas Copco AB Class B 6,74 %
ABB Ltd 5,03 %
Sandvik AB 4,61 %
Dometic Group AB 3,94 %
Vimian Group AB 3,94 %
Electrolux Professional AB Class B 3,75 %
Övriga innehav 39,40 %

Sektorallokering