Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge en god värdemässig ökning genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2021-12-06 (SEK) 416,37
Morningstarkategori Sverige
UCITS Nej
ISIN SE0003910314
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI Sweden
Webbsida N/A
Startdatum 2011-03-31
Förvaltat kapital, milj. 9 293 SEK
Normanbelopp 11 784 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Cliens Kapitalförvaltning AB
Förvaltningsavgift 1,35 %
Ordinarie årlig avgift 1,37 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 1,05
Volatilitet 19,15
Genomsnittlig årlig avkastning 20,72 %
Tracking error 6,90
Informationskvot 0,29

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 52 %
Hållbarhetsvärde 19,88
Baserat på 90 % av fondkapitalet
Hållbarhetsvärde per 2021-09-30

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Normbaserad screening

Ethix

Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Fondutveckling 2021-10-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

6
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 100,00

Avkastning

  2016 2017 2018 2019 2020
Avkastning i % 13,26 9,11 -9,25 31,18 22,27
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond 18,34 -2,06 -5,12 -1,18
Jmfindex N/A N/A N/A N/A
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond 22,74 84,50 94,27 322,16
Jmfindex N/A N/A N/A N/A

Regioner

10 största innehav

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 9,33 %
Hexagon AB Class B 8,05 %
Volvo AB B 7,02 %
Atlas Copco AB B 6,76 %
Investor AB Class B 6,51 %
Vimian Group AB 6,17 %
ABB Ltd 5,70 %
Dometic Group AB 5,45 %
Fastighets AB Balder Class B 4,94 %
Essity AB Class B 4,39 %
Övriga innehav är fördelade på 14 värdepapper 35,68 %

Sektorallokering